רפת מקיימת – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס

כיצרנית מזון מובילה, אנו בקבוצת שטראוס ממלאים.ות תפקיד חיוני בשאיפה הגלובלית לאפס רעב ולצמצום אי-הבטחון התזונתי. עם זאת, הדיאלוג המתמשך שאנו מקיימים.ות עם הצרכנים.יות ממחיש את הערכים והשיקולים הנוספים המצופים מאיתנו להוביל באופן הולך גובר. אחד מהם הינו השיקול הערכי בייצור מזון מין החי- המתממש בהגברת רווחת בעלי החיים בשרשרת האספקה שלנו. 

אנו בשטראוס לוקחים.ות אחריות על הנעשה ברפתות שלנו. בשנת 2017, מיפינו את התהליכים בשרשרת אספקת מוצרי החלב שלנו ומיסדנו את תכנית "רפת מקיימת" – תכנית לשיפור תנאי המחייה של הפרות וצמצום ההשפעה הסביבתית של פעילות הרפתות בקרב יצרניות החלב השותפות. תכנית זו כוללת קריטריונים ליישום שמומשו בהדרגה במעל ל-60 רפתות חיצוניות המספקות חלב למחלבת שטראוס בצפון ישראל, ובמעל מ-20 רפתות חיצוניות המספקות חלב למחלבת יטבתה בדרום המדינה. התכנית נובעת מתפיסת אחריות 360° של המחלבות על המתרחש ברפתות ואצל ספקיות החלב, ואפשרית ליישום רק בזכות השותפות ההדוקה שהמחלבות ייצרו לרבות השנים עם ספקים.ות אלו. במסגרת התכנית, הרפתות נדרשות ליישם את קריטריוני הרפת המקיימת, המציבים סטנדרט חדש ומוביל בקנה מידה בינלאומי. הקריטריונים מתרכזים בהגדרת תנאי מחייה וטיפול בפרות לשם דאגה לרווחה מקסימלית במסגרת החיים ברפת תעשייתית, זאת לצד ליווי והדרכה קבועים.

 

שטראוס ישראל ומחלבות יטבתה השקיעו למעלה ממיליון שקל בשיפור תשתיות ובהדרכה לרפתנים.ות, תוך שימת דגש על הרחבת היקף היישום בקרב ספקי.ות החלב של יטבתה. אנו שמחים.ות כי הצלחנו להגיע ליישום של למעלה מ-90% מהקריטריונים, בהם גם המורכבים ביותר, בקרב כלל רפתות יצרני.ות החלב של יטבתה.  למעקב אחר יעדי והישגי המיזם ראו באתר רפת מקיימת.

רפת מקיימת – קבוצת שטראוס1

הקריטריונים של תכנית רפת מקיימת הינם:

01

רכישת כלים לניהול שגרת היום-יום לפי נורמות של "רפתנות מודעת" – ליווי מקצועי ע"י ד"ר סיון לאקר, מקימת מיזם רפתנות מודעת, אשר כלל סידרת הדרכות וביקור חודשי בכל 22 הרפתות. רפתנות מודעת מקנה לרפתנים.ות שיטות יישומיות לשיפור רווחת הפרות והעגלים.ות המבוססות על התנהגות ופיזיולוגית בעלי החיים.

02

הגברת תדירות הטיפול במרבצי הפרות (פעולת הקילטור) במטרה לייצר משטח יבש והגייני, דבר המביא לצמצום פליטת גזי החממה ומשפר את מצבה הבריאותי של הפרה.

03

הפסקת סימון הפרות בכוויה קרה ומעבר לשרשרת זיהוי אלקטרוני המנטר מגוון נתונים על מצבה הבריאותי של הפרה וכן את היקף תנובת החלב, באופן המאפשר טיפול מותאם אישית לפרה.

04

צמצום זמן בידוד עגלים עד 14 יום לאחר המלטה

05

הגברת תדירות צינון הפרה בהתאמה אישית על ידי מקלחות קרות שמונה פעמים ביום, בהתאם לעונת השנה ולטמפרטורת הגוף של הפרה.

06

טילוף (פעולת שיוף הציפורניים) בעת מותאמת ספציפית עבור כל פרה, לעומת פעמיים מרוכזות בשנה.

07

על מנת להקל על תופעת הגודש ייבוש הדרגתי של תפוקת החלב בתקופות בהן הפרה אינה נחלבת.

08

הזנת פרות ועגלים.ות במזון המופק מגזם תמרים – באופן המחזק כלכלה מעגלית, על ידי שימוש מרבי בחומר גלם מהאזור הסמוך לרפתות ושלא נעשה בו שימוש עד כה.

09

שדרוג תשתיות מתחמי הטיפול הרפואי בפרות.

10

טיפול בשפכים ובגזי חממה בתחומי הרפת על ידי מתקנים ייעודיים ומעבר לאנרגיה סולארית.

11

צמצום שימוש באנטיביוטיקה: מתן אנטיביוטיקה שבאופן מותאם סלקטיבית לפרה ולא באופן גורף כפי שהיה נהוג בעבר.

כלל הקריטריונים מבוססים על מחקרים בינלאומיים, על נורמות המומלצות על ידי ישות המזון והחקלאות של האו"ם וכן על ידי איגודי יצרניות חלב בינלאומיות המובילות שינוי במתחולל ברפתות התעשייתיות. בעת יישום הקריטריונים נוכחנו לדעת כי השינוי לא רק מאפשר לנו לעמוד באחריותנו המוסרית לעשייה מקיפה לטובת רווחת הפרה וצמצום ההשפעה הסביבתית,  אלא גם מביא תועלת עסקית ליצרני.ות החלב, שכן הפרות בריאות יותר ואף בזכות חלק מהשינויים – מניבות יותר חלב.

במהלך 2020 בחרנו לשתף את הצרכנים.ות באופן נרחב במהלך, והקמנו אתר ייעודי המציג בשקיפות את הקריטריונים, אחוז היישום שלהם, ואת היעדים לעתיד התכנית. בנוסף, הזמנו את הצרכנים.ות לבוא ולבקר ברפת הפתוחה של יטבתה על מנת לחוות בשטח את הנעשה, בהתאם להנחיות הנדרשות בשל משבר הקורונה.

בנוסף ליישום הקריטריונים הנ"ל, אנו פועלים.ות להגשמת ערכי קיימות נוספים בקרב שרשרת האספקה. ברובן הגדול של הרפתות המספקות חלב לשטראוס הותקנו גגות סולאריים המייצרים אנרגיה לשימוש הרפת, והכוונה היא להרחיב מיזם זה לכלל הרפתות בשנים הקרובות. בנוסף, התחלנו בפיילוט הפקת חשמל וייצור אנרגיה באופן עצמאי מפסולת חקלאית ופסולת רפתות, לטובת איכות הסביבה.

אנו רואים.ות את תכנית "רפת מקיימת" כתהליך שמצריך עדכון, בחינה ושיפור מתמיד. התהליכים שודרגו משמעותית מאז תחילת פעילות התכנית, ואנחנו מחוייבים.ות להמשך השיפורים וההעמקה. 

להלן מספר צעדים עתידיים המתוכננים במסגרת הרחבת התכנית:

  • שקיפות מוגברת– במהלך 2021 אנו מקווים.ות להתחיל ביישום פיילוט להצבת מצלמות ושידור "און ליין" מרפת יטבתה לטובת הבטחת שקיפות לציבור הרחב (הפרויקט תוכנן לביצוע ב-2020 אך הוקפא בשל משבר הקורונה).
  • רווחת הפרה, אי הפרדת עגלות– במהלך 2021, אנו עתידים.ות להתחיל פיילוט אי הפרדת עגלות ומחייה משותפת של הפרה עם העגלה עד שלב הגמילה. מדובר במהלך חדשני ופורץ דרך שלא קיים כיום ברפתות תעשייתיות. הפיילוט צפוי להימשך כ- 20 חודש תוך מעקב צמוד של ווטרינרים.ות, תזונאים.ות, נשות ואנשי רפואה ומומחים.ות נוספים.ות.
  • מיזם חינוכי להעצמת דור צעיר של רפתנים.ות בישראל – מחלבת יטבתה החלה בפעילות לאימוץ רפת כפר הנוער 'אשל הנשיא' במסגרתו בני.ות הנוער אשר לומדים.ות במגמת רפתנות יהנו מחיזוק של תכנית הלימודים בהיבטי קיימות ורפתנות מודעת, ליווי המדריכים.ות והתלמידים.ות, וסדנאות בישראל ובחו"ל. יטבתה יזמה מהלך זה במטרה להכשיר את דור העתיד של רפתני.ות ישראל על היסודות החדשניים של רפת מקיימת, תוך הבנת חשיבות טיפוח הפרות והיבטי איכות הסביבה ברפת, ומרצון לחזק את עתיד מקצוע הרפתנות בישראל . מהלך זה שואף להיות מודל ליישום ברמה הלאומית.
  • איכות הסביבה – במהלך 2021, אנו נחל בפיילוט לשילוב חוות ורטיקליות להפקת האוכל הנדרש לתזונת הפרות ברפת. מהלך זה הינו חדשני ואינו בשימוש עד כה ברפתות ברחבי העולם. מטרת המהלך היא לאפשר הפקת אוכל טרי, מקומי ובאיכות גבוהה יותר לפרות, תוך צמצום הניצול של משאבי סביבה – אדמה, מים ושינוע.
  • תחליף אנטיביוטיקה Imilac™ – שימוש בתכשיר חדשני המיועד לצמצם דרמטית את השימוש באנטיביוטיקה הניתנת לפרה בעת הצורך בזמן היובש.

בהתאם לתוצאות המיזמים והפיילוטים הנ"ל, יתכנו יעדים חדשים והרחבת הפעילות בנושאים אלו.

למידע נוסף בנושא הרפת המקיימת, ראו כאן.

עשייה זו תומכת בארבעה מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

  • צריכה וייצור אחראים (יעד 12)
  • אפס רעב (יעד 2)
  • החיים על היבשה (יעד 15)
  • Partnerships (יעד 17)