קהילת סביבה גלובלית – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס

הקמת קהילת סביבה גלובלית לקבוצת שטראוס

כחלק ממאמצי הקבוצה לשיפור תמידי בניהול הפעילות הסביבתית שלה, ביצענו בחינה מעמיקה של תהליכי העבודה הפנימיים האחראים על פיתוח וניהול מיזמים סביבתיים בכלל התחומים הרלוונטיים (שפכים ואיכות מים, אנרגיה ושינוי אקלים, פסולות וכלכלה מעגלית, ועוד). לצד חשיבות תיחזוק תרבות ארגונית תומכת סביבה, נמצא צורך באיחוד כוחות של כלל החברות בקבוצה לקידום שיפור משמעותי, רוחבי ומובנה. בשנת 2019 החלנו בתכנון קהילת הסביבה הגלובלית של כלל קבוצת שטראוס. מטרת הקהילה הינה להתוות יחדיו את הדרך למצוינות סביבתית ולעקרונות הקיימות של קבוצת שטראוס, להבטחת שגשוגה לאורך זמן והתאמה לאתגרים ולסיכונים המשתנים.

בשנת 2020 הושקה פעילות קהילת הסביבה הגלובלית והוגדרו מטרותיה להוות פלטפורמה לשיתוף ידע, השראה, איתור הזדמנויות עסקיות לקידום קיימות סביבתית תוך מתן מענה לציפיות מחזיקי.ות העניין וכן, קידום היעדים המאתגרים אותם מבקשות חברות הקבוצה השונות לקחת על עצמן.

הקהילה מורכבת ממנהלים.ות ועובדי.ות מפתח האמונים על תחום הסביבה, או תחומים משיקים, והמרכיבים את מעגלי ההשפעה השונים מכל החברות בקבוצה לקידום התחום. מעגל ההשפעה הפנימי של הקהילה נבנה על בסיס קהילת סביבה מקצועית ומצומצמת. לצד מעגל זה פועלת קהילת הסביבה הרחבה יותר בה חברים מנהלים.ות נוספים התומכים בהיבטי הסביבה במיקוד ברכש, שיווק ועוד.

הקהילה עובדת סביב 3 מיקודים מרכזיים המובלים ע"י 3 צוותי עבודה ייעודיים: לתחום האריזות, אנרגיה, מים ושפכים. התקשורת בקרב הקהילה הרחבה מחוזקת ע"י ניוזלטר חודשי וקיום פגישות תדירות ליצירת דיון ער על קידום תחומי הקיימות בקבוצה, שיתוף ידע ומסקנות לגבי מיזמים סביבתיים, צמיחה הדדית ועבודה משותפת למען השגת יעדי הקבוצה והחברות.

הקהילה החלה לפעול במסגרת וירטואלית באמצעות מפגשים מקצועיים סביב תמות בעולמות התוכן הרלוונטיים לקבוצה. התמות נקבעו יחד עם חברי הקהילה כדוגמת: השפעת משבר הקורונה על איכות הסביבה, מציאת הזדמנויות לקידום כלכלה מעגלית, וקידום ניתוחי מיחזור חיי מוצר (LCA). ניתוחי LCA אלו כוללים את  בחינת ההשפעה הסביבתית של מוצרי החברות, החל מבחירת חומרי הגלם ועד לסוף חייהם.

בשנת 2021 צוותי העבודה ימשיכו בעבודתם בדרך של למידה משותפת ושיתוף בידע נצבר, לשם גיבוש מפה ארגונית שתסייע להשגת יעדי הקבוצה. מפגשי עבודה גם ייערכו בצוותים מקצועיים מצומצמים לדיוני עומק בנושאים נבחרים, ובנוסף מתוכנן מפגש רוחבי אחת לשנה לסיכום פעילות ושיתוף בפרויקטים בולטים.

עשייה זו תומכת באחד מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

  • שינויי אקלים (יעד 13)