חיסכון באנרגיה ופעולה כנגד שינוי האקלים – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
חיסכון באנרגיה ופעולה כנגד שינוי האקלים – קבוצת שטראוס

חיסכון באנרגיה ופעולה כנגד שינוי האקלים

גלו עוד על חיסכון באנרגיה ופעולה כנגד שינוי האקלים

שינוי האקלים מהווה מוקד עניין ודאגה מרכזי ברמה הגלובלית. שינוי זה טומן בחובו סיכונים שונים לאזורים שונים ברחבי העולם. דוגמאות נפוצות הינן עליית טמפרטורות והבעיות הנלוות לה; שכיחות גוברת של אירועי מזג אוויר קיצוניים ונזק פיזי נלווה;  קושי לקיום חקלאות באזורים נרחבים בעולם; תזוזות משמעותיות של אוכלוסיות בתוך מדינות ומחוץ להן; ועוד.

בקרב הקהילה המדעית הגלובלית שורר קונצנזוס בדבר המקור האנתפורפגני של השינוי- קבוצת גזי החממה (CO2, N2O, CH4, HFCs ואחרים). מתחילת המהפכה התעשייתית, והגידול העצום באוכלוסייה האנושית שנלוותה לה, גזים אלו נפלטים לאטמוספירה בכמויות חסרות תקדים, וגורמים לשינויים הפיזיקליים המביאים עימם את בעיית האקלים. המקור האנפתרופגני הגדול ביותר לפליטה זו הינה שריפת הדלקים המאובנים (פחם, נפט ותוצריו, גז טבעי וכ'ו) לצורך ייצור אנרגיה, במתקנים תעשייתיים, כלי רכב ועוד.

בטווח הקצר, ההתפרצות העולמית של נגיף הקורונה ב-2020 הפחיתה משמעותית את פליטות גזי החממה כתוצאה מירידה דרסטית בהיקף הטיסות, צמצום שימוש ברכבים, סגירת מפעלים ומשרדים שאינם חיוניים, צמצום סחר בינ"ל, וכו'. אולם הציפייה היא שבעת שוך המשבר, הפליטה העולמית תשוב, ואף תעלה על רמותיה הקודמות. לאור זאת, ובהתאם לעקרונות הסכם פריז (2015), מדינות וחברות רבות ברחבי העולם נוטלות על עצמן יעדים שאפתניים לצמצום פליטות גזי החממה. המטרה הכוללת של מאמצים אלו לצמצם את רמות הפחמן באוויר (Decarbonize), ולאפשר המשך צמיחת האוכלוסייה ועליית רמת החיים הגלובלית ללא עלייה של רמת הפחמן הדו חמצני באויר ואף הפחתה שלו.

כחברה יצרנית מובילה, גם אנו בקבוצת שטראוס מחוייבים.ות לעשות את חלקנו להפחתת פליטות גזי החממה ולהיאבק בשינוי האקלים. אנו משקיעים.ות מאמצים והשקעות משמעותיות במיזמי התייעלות אנרגטית. במהלך 2020, למרות אתגרי משבר הקורונה, התחלנו במעבר הדרגתי של חלק מאתרינו לשימוש באנרגיה מתחדשת.  פירוט מאמצים אלו מופיע להלן.

אנו בשטראוס פועלים.ות להפחית פליטות עקיפות הקשורות בפעילותנו. חלק ממאמצים אלו הינם בשרשרת האספקה- לדוגמא ע"י רכש של  חומרי גלם מקומיים ככל הניתן בקרבה לאתרינו, תוך צמצום פליטות הקשורות בשינוע. מאמצים אחרים נוגעים למורד שרשרת האספקה- לדוגמא צמצום פסולת האריזות הנלווית למוצרינו והגברת יכולת המיחזור שלה. 

מעבר לאנרגיה מתחדשת ואלטרנטיבית

בשנים האחרונות ועם פריצות דרך טכנולוגיות שונות, האנרגיה המתחדשת הפכה לאופציה ריאלית כלכלית. תשתיות לאנרגיה מתחדשת- סולרית/פוטו-וולטרית, אנרגיית רוח, הידרואלקטרית ועוד- מוקמות בקצב גובר ברחבי העולם. קבוצת שטראוס התחילה אף היא בבחינת ויישום אופציות שונות למעבר לאנרגיה מתחדשת.

במהלך 2020, הקבוצה קבעה יעד שאפתני- של מעבר ל-100% אנרגיה מתחדשת במתקניה בישראל עד לשנת 2040. מהלך זה יביא לצמצום של 100% בפליטות גזי החממה של שטראוס בישראל הקשורות בצריכת אנרגיה במתקנים נייחים (Scope 1) וצריכת חשמל חיצוני (Scope 2). לצורך הגשמת היעד- החברה יצרה תכנית רב-שנתית להקמת תשתיות אנרגיה סולארית (PV) במרבית אתרי הייצור והמרכזים הלוגיסטיים ברחבי ישראל. יישום ראשוני של תכנית זו מתוכנן למספר אתרים במהלך 2021.

במקביל, נעשים מאמצים לשימוש באנרגיה מתחדשת במדינות פעילות נוספות של שטראוס ברחבי העולם. חלוצי היישום בקבוצה היו אתרי שטראוס קפה במזרח אירופה:

 • מפעל שטראוס קפה ברומניה הקים בתחילת 2019 שתי מערכות PV ברחבי האתר. במהלך 2020, מערכות אלו הפיקו סה"כ 188 Mwh, אשר היוו כ-11% מסך צריכת החשמל של האתר.
 • מפעל שטראוס קפה בסרביה הקים מערכת דומה משלו לקראת סוף 2019. מערכת זו הפיקה סה"כ 32 Mwh, אשר היוו כ-4% מסך צריכת החשמל של האתר.

הפקת ביוגז משפכים

שטראוס מקפידה לנצל הזדמנויות לחיסכון בצריכת דלקים והפחתת פליטות גזי חממה, כולל ע"י ניצול מקורות אנרגיה הנוצרים בתהליכי טיפול השפכים באתרים.

בישראל, פועלים פרויקטים ותיקים של תפיסת ביוגז הנוצר במתקני טיפול השפכים באתרי אחיהוד ויטבתה, הגז שנתפס משמש בתפעול האתרים. הפרויקטים עוברים בחינה ושיפור מתמידים, במטרה להביא להגדלת תפוקת הביוגז ולשיפור ניצול הביוגז המופק. לדוגמא, ב-2019 ועם תחילת השימוש בגז טבעי במחלבת אחיהוד בישראל, המחלבה ביצעה שדרוג של דוד הקיטור של הדוד החדש משלב צריכה של שלושה סוגי גז שונים; ביוגז, גז טבעי וגפ"מ, לעומת רק ביוגז/גפ"מ טרם השדרוג. בהתאם לריכוז המזהמים בארובה, משנה בקר המבער את תמהיל הדלקים כדי להבטיח יעילות מיטבית בהפקת האנרגיה. שדרוג זה הביא לחסכון באנרגיה, והפחתה של פליטות אוויר שונות, הנדרשות מהאתר העומד בכלל דרישות הרגולציה.

חברת אובלה באוסטרליה משתפת פעולה עם מפעל מקומי נוסף (SA Water) על מנת להביא ליעילות אנרגטית משותפת. בשנים האחרונות, אובלה מספקת למפעל SA בוצה מתהליכי טיפול השפכים במפעל. בוצה זו מועברת לעיכול אנאירובי באתר SA, אשר מפיק ביוגז. ביוגז זה משמש להפקת חשמל, ומחליף דלקים מאובנים. התוצר המשולב הינו חיסכון בפסולות הדורשות טיפול, והפחתת פליטות גזי חממה.

פעולות מקיפות לחיסכון באנרגיה

כלל אתרי שטראוס משקיעים משאבים משמעותיים בזיהוי והגשמת פוטנציאל חסכון אנרגטי.

 • בישראל, פועל צוות התייעלות פנימי הכולל נציגות מכלל אתרי החברה, בראשות מנהל תחום האנרגיה בגאוגרפיה זו. הצוות זיהה, המליץ והביא לאישור השקעות שונות בשנים האחרונות, למען הפחתת צריכת דלקים וחשמל, אשר נלווית לירידה בטביעת הרגל הפחמנית של פעילות שטראוס.  

ב-2020, יעד ההפחתה של שטראוס ישראל היה הפחתה של 2.4% של עצימות צריכת האנרגיה, במונחי kWh לטון ייצור. בעקבות הפעילות המקיפה ולמרות אתגרי הקורונה, החברה עמדה ביעד זה ואף מעבר אליו, תוך הפחתת עצימות הצריכה ב-4% לעומת 2019. מאמצי יעילות אלו נעשים בשילוב של פעולות שונות כגון שדרוג ציוד, ייעול מערכות אנרגיה פנימית, שינויי שיטות תאורה, שילוח ועוד. 

להלן מספר דוגמאות שיושמו באתרים השונים ברחבי בעולם:

 • במהלך 2020, חברת סברה ארה"ב הוסמכה כמפעל LEED לבנייה ירוקה ולחיסכון באנרגיה בדירוג זהב. כחלק מהסכמה זה, המפעל יישם צעדים מקיפים לחיסכון אנרגיה, אשר הפחיתו במשותף מעל 800 MWh (או כ- 44%) מצריכת האתר ב-2020. צעדים אלו התמקדו במעבר לתאורות LED חסכוניות ברוב הגדול של גופי התאורה במפעל. כתוצרים נוספים של הליך ההסמכה, סברה הפחיתה כ-45% מצריכת המים השנתית שלה, והיא נמנעת משימוש בחומרי צבע וציפוי בעלי פוטנציאל לדרדור איכות האוויר באתר.
 • שיפור מערך האוויר הדחוס, מחלבת אחיהוד, ישראל: מערך האוויר הדחוס במחלבה הינו צרכן חשמל מרכזי המהווה כ-20% מסך צריכת החשמל במחלבה. המחלבה שיתפה פעולה עם חברת הזנק בשם אקופלנט, ליישום טכנולוגיה חדשנית לבקרה ושיפור מערך האוויר הדחוס והגברת יעילותו. שינוי זה הביא לירידה ירידה של 13% בצריכת האנרגיה באתר אחיהוד , שמתורגמים לכ-400 MWh בשנה לערך. הטכנולוגיה פועלת על בסיס ניטור פרטני של המדחסים השונים וביצוע שינויים דינמיים להגברת היעילות.
 • שיפור מערכי מי הקירור במפעל הממתקים, נוף הגליל, ישראל: במפעל קיימות שלוש מערכות מי קירור, לאספקת טמפרטורות שונות בהתאם לצרכי התהליך. לאחר דיון משותף בין כלל הצרכנים הפנימיים של מי הקירור, בוצע ניתוב מחדש של הזרמים, בצורה שמנעה "קירור יתר" של מים ובזבוז אנרגיה. החיסכון הנוכחי מתהליכים אלו מוערך בכ- 1.2 MWh שנתיים.
 • שיפור יעילות שילוח בישראל: במאמץ להפחית את פליטות גזי החממה הקשורות בשילוח המוצרים, בוצע שינוי למערך זה. החברה יישמה פתרון של תוספת גובה למשאיות השילוח, בצורה המאפשרת טעינת כמות גדולה של יותר ארגזים ומוצרים פר משלוח. מהלך זה הביא לצמצום משמעותי של נסיעת המשאיות- אשר מתורגמת לחיסכון מוערך של כ-10,000 ליטר סולר. כמות נחסכת זו של שריפת דלקים הינה שווה ערך לכ-27 טון גזי חממה.

ניתוח LCA לבדיקת חסכונות קיימים ופוטנציאליים בגזי חממה- בשימוש במוצרי שטראוס מים

במהלך 2020, וכחלק ממחויבותה לצמצום השפעתה הסביבתית, שטראוס מים ביצעה תשקיף סביבתי לאורך כלל מחזור החיים (LCA) עבור ברי המים שהיא מספקת ללקוחותיה. התשקיף נערך ע"י חברת ECO-OS המתמחה בתחום זה, והתמקד במדרך הפחמן ההשוואתי של ברי המים. מדרך פחמני זה כולל את פליטות גזי החממה הנובעים מצריכת ליטר של מי שתייה בברי המים אל מול אופציות אחרות.
תוצאות העבודה המקיפה המחישו כי ברי המים של החברה מאפשרים חיסכון מהותי (מעל 70%) בפליטות גזי חממה, בהשוואה לצריכת מים מינרלים בבקבוקים לסוגיהם השונים. כחלק מתוצאות תהליך זה, החברה בוחנת אפשרויות לצמצום משמעותי אף יותר של פליטות הפחמן הקשורות בשלבים השונים של חיי ברי המים, ואפשרויות לאיזון פחמני.

הפחתת גזי חממה משולבת ביישום פרוטוקול מונטריאול

פרוטוקול מונטריאול, אשר נכנס לתוקף בישראל ובמדינות הפעילות האחרות של שטראוס בשנים האחרונות, מתמקד בהפסקה גלובלית בשימוש בגזים מסוג HCFCs, הגורמים לדלדול הרסני של שכבת האוזון, בנוסף להיותם גזי חממה בעלי מקדם השפעת אקלים (GWP) גבוה. הגז הנפוץ ביותר בשימוש ממשפחה זו הינו R22, גז קירור ותיק שנמצא בשימוש נפוץ. בישראל, שטראוס מפעילה תכנית רב שנתית להפסקת השימוש ב-R22 והחלפתו בפתרונות ידידותיים יותר לסביבה. בשנים האחרונות בוצעה החלפה כזו במחלבה באחיהוד, במפעל הממתקים, במפעלי הסלטים והקפה ואתרים נוספים. החברה מתכננת להשלים את ההחלפות כחלק מהשקעותיה הסביבתיות בשנים הקרובות גם לשאר האתרים. בנוסף לעמידה בדרישות הפרוטוקול והרגולציה, החלפה זו תביא להפחתה משמעותית נוספת בפליטת גזי החממה.

שותפות בידע והובלת תהליכים עם שותפים חיצוניים

מתוך ההבנה כי הפחתת פליטות גזי החממה הינו מאמץ גלובלי, שטראוס משתתפת ואף מובילה פורומים שונים לקידום הנושא. לדוגמא, שטראוס הינה אחת המייסדות של פורום ההתייעלות האנרגטית בישראל. פורום זה נוסד במהלך 2020 ועוסק בהפריה הדדית, העשרה ועידוד עשייה בתחום בקרב חברות עסקיות מובילות בישראל בהובלת מכללת אפקה. מנהל תחום האנרגיה בשטראוס ישראל משמש כיו"ר הפורום. במהלך 2021, ועם שוך משבר הקורונה המצופה, הפורום מתכוון להרחיב פעילותו למפגשים וסיורים פרונטליים. תיאור נוסף אודות חברות שטראוס בפורומים לקידום נושאים סביבתיים ואחרים, זמין כאן.

עשייה זו תומכת בארבעה מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

 • שינויי אקלים (יעד 13)
 • צריכה וייצור אחראים (יעד 12)
 • מים ניקיים (יעד 6)
 • אנרגייה נקייה (יעד 7)