אחריות על אריזות והגברת מחזור – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
אחריות על אריזות והגברת מחזור – קבוצת שטראוס

אחריות על אריזות והגברת מחזור

גלו עוד על אחריות על אריזות והגברת מחזור

כיצרנית מזון ומשקאות מובילה, קבוצת שטראוס מודעת למהותיות נושא האריזות כחלק מטביעת הרגל הסביבתית שלה. אנו מכירים.ות באחריותנו לצמצום פסולת האריזות הקשורה בפעילות החברה, להגברת יכולת המיחזור שלה ולהקלת הטיפול בפסולת. נושאים אלו הינם בעלי חשיבות למחזיקי.ות העניין של החברה, וטיפול בהם נדרש על מנת לקדם צריכה גלובלית אחראית וצמצום השפעת צריכה זו על החיים ביבשה ובגופי המים השונים.

לצורך זה אנו מקיימים.ות פורומי חשיבה ומהלכים שונים לאיתור ויישום פתרונות חדשניים לתחום האריזות. מומחי.ות האריזה של שטראוס מרבים.ות להשתתף בפורומים מקומיים וגלובליים שונים המקדמים למידה הדדית בתחום האריזות ושיפור חוצה תעשיות ומדינות.

אנו ערים.ות לחשיבות וליתרונות הסביבתיים שהטיפול באריזות מביא עימו, לצד המורכבויות והאתגרים הרבים. היבט מרכזי ליכולת השיפור בתחום האריזות הינו תשתית המיחזור במדינות השונות בהן שטראוס פועלת. אתגר נוסף הוא הרצון לשמור על היחס בין גודל האריזה וכמות הצריכה הנאותה. שיווק מוצר באריזה גדולה יכול לצמצם את משקל פסולת האריזות ביחס למשקל המוצר, אולם מאידך עשוי להביא להגדלה של בזבוז המזון. מודעות צרכנים.ות לחשיבות המיחזור מהווה אתגר נוסף אשר יכול להביא לשיפור משמעותי בהצלחת מהלכי הטיפול באריזות. אנו בשטראוס נחושים.ות להתמודד עם אתגרים אלו ולמצוא את הפתרונות המיטיבים ביותר בכדי לצמצם את השפעתנו הסביבתית.

פרויקט אסטרטגי לטיפול באריזות

בשנת 2019 הוקם צוות פעולה ייעודי לבניית אסטרטגיה להפחתת ההשפעה הסביבתית של פסולת האריזות של שטראוס לכל אורך שרשרת הערך. צוות זה פועל לבחינת דרכים להפחתת טביעת הרגל הסביבתית של אריזות שטראוס על ידי הפחתת כמות וגודל האריזות, מעבר לחומרי אריזות ברי-מיחזור ו/או ממוחזרים מראש וידידותיים לסביבה, ובשיפור אפשרויות הטיפול באריזות לאחר השימוש. בשנת 2020 הצוות השלים את מהלך גיבוש האסטרטגיה ותכנית פעולה לשנים הקרובות, יצר כלים לקבלת החלטות והחל בשיתוף צוותי פיתוח מוצרים בכל החברות בקבוצה.

בחברות הקבוצה הוקמו צוותי פעולה ייעודיים אשר בחנו את האתגרים המקומיים, הכלים והידע שנצבר והחלו בגיבוש תכניות פעולה מקומיות.

לדוגמא, צוות הפעולה בשטראוס ישראל מיפה 28 סוגי אריזות, בדק היקפי שימוש והגדיר את רמת הדחיפות לטיפול בכל אריזה, בין היתר, ביישום חלקי של עקרונות של ניתוח מחזור חיים (LCA) ולהתאמה לתשתיות הטיפול הקיימות בישראל. בהתאם נבנתה מפת האתגרים לטיפול באריזות בהתאם לרמת הדחיפות שהוגדרה. על בסיס ניתוח זה נקבעה תכנית פעולה למשימות מיידיות, לטווח בינוני ולטווח ארוך בתחום אריזות שטראוס ישראל. כמו כן, הושקעו מאמצים על מנת להנגיש ולהקל את יישום התכנית ע"י יחידות פיתוח המוצרים בחטיבות השונות. צוות הפעולה יצר מספר כלים לשיפור תהליך קבלת ההחלטות ע"י יחידות הפיתוח. כלים אלו כללו מנגנון לסיווג חומרים, קריטריונים לבדיקה בעת רכישת מכונה חדשה למפעל (אשר ישפיעו על יכולת המיחזור העתידית) ועוד. הכלים הוטמעו בתהליכי ייזום הפרויקטים ובוצעה הדרכה לכל מחזיקי.ות העניין הפנימיים המעורבים במהלכי פיתוח אריזות.

בנוסף, הצוות הגדיר יעדי שיפור ארוכי טווח לשטראוס ישראל לצמצום וטיפול באריזות, עד שנת 2025:

100% אריזות ברות מיחזור ו/או מחומר מתכלה
85% מהאריזות מחומר ממוחזר

 והגברת האיסוף, המיון והמיחזור. 

המסה הכוללת של האריזות בשטראוס ישראל עמדה בשנת 2020 על 29,260 טונות. 

להלן ההתפלגות העדכנית ביותר של אריזות אלו לפי יכולת מיחזור נוכחית:

יכולת מיחזור נוכחית (בתשתיות במדינת ישראל) נתח מתוך האריזות המגיעות אל הצרכנים.יות נתח מתוך כלל האריזות- כולל המשמשות לתובלה אל רשתות המכירה, ואלו המגיעות אל הצרכנים.יות    
ניתן למיחזור 60% 78%    
ניתן להשבה אנרגטית (RDF) 35% 20%    
לא ניתן למיחזור או להשבה 5% 2%    

מהלך מרכזי נוסף שבוצע בשטראוס ישראל הינו הקמת ועדת היגוי ייעודית לבחינת כל טענה סביבתית (ועדת Claim). ועדה זו דנה, בין היתר, בבקשות לאישור אריזות שיש ספק לגבי ההשפעה הסביבתית שלהן.

במהלך 2021 הצוות ימשיך בהרחבת הפעילות ובמעקב אחר שילוב הפעילות בתכניות העבודה של החטיבות השונות בשטראוס ישראל, יתמוך וילווה אותם ביישום לצד מעקב אחר עמידה ביעדים שהוגדרו לכל חטיבה. בנוסף, הצוות פועל להרחבת תשתית הנתונים והמידע המשמשת לניהול התחום, ולהשלמת כלל מיפוי חומרי האריזה השונים, תוך הבחנה בין חומרים ברי מיחזור, חומרים שלא ניתנים למיחזור אך ניתנים להחלפה, וכאלו שלא נמצא עד כה פתרון מתאים להחלפתם.

סימון אריזות לעידוד מיחזור

במהלך 2020 התחלנו בשטראוס ישראל להוסיף על מוצרינו סימון ייעודי על מנת להגביר את המודעות לאפשרות מיחזור האריזות ולסייע לצרכנים.ות להיטיב באיתור הפח המתאים למיחזור האריזה. אנו מאמינים.ות כי סימון זה עשוי גם לעודד רשויות מקומיות להרחיב את היצע פחי המיחזור, במיוחד בקרב הרשויות שטרם הנגישו פחים אלו לרשות תושביהן. מהלך זה בוצע בשותפות עם תאגיד המיחזור המקומי בישראל, תמיר. מהלך זה צפוי להימשך אל תוך 2021.

אחריות על אריזות והגברת מחזור – קבוצת שטראוס1

המהלך נתמך באתר ייעודי המספק מידע לציבור הרחב אודות אפשרויות המיחזור של אריזות שטראוס בישראל, כיצד להפריד באופן נכון פסולות על מנת לוודא מיחזור אפקטיבי, ומציג שאלות ותשובות נפוצות בתחום.

מפעל המלוחים זכה בציון לשבח על הפרדה ומיחזור

בדצמבר 2020 מפעל המלוחים בשדרות קיבל את  "אות המיחזור 2020", ציון לשבח מטעם תאגיד המיחזור תמיר כמוביל בהפרדת פסולת אריזות והעברתה למיחזור. זאת בעקבות השקעה רבה בהטמעת תהליכים שיוכלו לייעל את מעגל המיחזור במפעל ואשר יקטינו, ככל שניתן, את כמות הפסולת המיועדת להטמנה במקום למיחזור. המפעל שילב מכולות נפרדות לסוגי אריזות שונות; הכניס לפעולה דחסנים לדחיסה והקטנת נפח האריזות (ובכך גם צמצם הצורך בשינוען); חבר לספקים.ות המבצעים.ות מיחזור או מאפשרים.ות לבצע שימוש חוזר לאלמנטים שונים בייצור של המפעל; החל בהעברת שאריות ייצור-מזון לקומפוסטיזציה ועוד. השיפור ניכר גם במוצרי המפעל, אשר עוברים תהליכים לצמצום האריזות בהם מזה שנתיים. הפרס אף הכיר בעידוד תרבות עבודה במפעל שמעודדת הגברת המיחזור,  ושמירה על האתר כידידותי לסביבה בצורות נוספות. לפירוט נוסף ראו כאן.

מהלכים נוספים לשיפור אריזות והגברת המיחזור בשטראוס ישראל

 • חברת יד מרדכי אף היא פועלת לשילוב 50% חומר ממוחזר באריזות הפלסטיק. מיכלי הזכוכית של החברה מכילים 60% חומר ממוחזר והחברה בוחנת חלופות לשימוש חוזר באריזות אלו.
 • שטראוס משתתפת בישראל במספר פורומים שונים של כלכלה מעגלית כנציגת תעשיית המזון. פורומים אלו כוללים חשיבה משותפת ושיתוף ידע בניסיון לקדם כלכלה מעגלית בכלל המשק, בין היתר ע"י שיתוף פעולה בין תעשיות שונות.

 

הפחתת חומרי אריזה והגברת המיחזור בשטראוס קפה

 • ב- 2020 שטראוס קפה סיימה פיילוט בישראל לשינוי אריזת קפסולות קפה עלית באמצעות מעבר מקפסולה המשולבת מפלסטיק ואלומיניום לקפסולה המורכבת מ- 100% אלומיניום. המהלך מיועד להשקה מלאה במהלך 2021, וילווה במנגנון לאיסוף הקפסולות מהצרכנים.ות לטובת הבטחת מיחזור.
 • בשטראוס קפה רומניה, נערכו מאמצים עוד ב-2019 להקטין את אריזות הוואקום של הקפה ב-7%, ללא שינוי בתכולת הקפה. התוצאה המוצלחת הייתה הפחתה של כמות החומרים בהם נעשה שימוש ושל סך הפסולת הנוצרת לאחר צריכת הקפה על ידי הלקוחות.
 • עוד ברומניה, החברה בוחנת את האפשרות להפחתת השימוש באריזות פלסטיק העוטפות את אריזות הקפה. עובי היריעה הוקטן עד כה ב-20%. המטרה היא להמשיך לצמצם עובי זה, ובסופו של התהליך לפתח מערכת המייתרת לחלוטין יריעת פלסטיק זו.
 • במפעלים שונים של הקפה ברחבי העולם, נערכים מאמצים למיחזור קליפות הקפה הנוצרות בתהליך קליית הקפה, ותוצרי לוואי נוספים של תהליכי הייצור.
 • ברשת קפה עלית בישראל, מקודמת הפחתת ההשפעה הסביבתית של כוסות הקפה החד-פעמיות שהרשת מוכרת. בשת"פ עם ספקי.ות הכוסות, צומצמו חומרי האריזה בעת השילוח; נערך שינוי לכוסות קלות יותר למיחזור, וצומצם גודל הקשים. הרשת אף השיקה אפשרות לרכישת קפה בכוס רב-פעמית, כדי לעודד צרכנות מודעות מצד לקוחות החברה (הוקפא במהלך הקורונה).

הפחתת חומרי אריזה והגברת המיחזור בסברה ואובלה

 • חברת סברה בשנים האחרונות להפחתת חומרי האריזה במוצרי החומוס והממרחים שהיא מייצרת ומשווקת. החברה הצליחה להפחית מעל 240 טון של חומר במעבר לאריזות מחומרים קלים יותר במהלך 2019-2020 באריזות הסלטים בגודל 300-500 מ"ל. החברה אף עיצבה מחדש את אריזות מנות הסלטים האישיות (Snackers), תוך הפחתת 15% ממסת האריזת הקודמת, אשר שווים לכ-100 טון הפחתה כוללת של חומר. בנוסף לחסכון בפלסטיק, הפחתות אלו במשקל האריזות מקלות על שינוע המוצרים וחוסכת מפליטות גזי החממה הנלוות אליו. החברה פועלת לוודא כי המוצרים יהיו ברי מיחזור במלואם. 
 • בנוסף, סברה פועלת להגברת המיחזור בתהליכי הייצור עצמם ובשטחי המשרד שלה. החברה השלימה ב-2020 סקירה כוללת של כלל סוגי הפסולת שהיא מפיקה, וחיפשה ומצאה פתרונות לצמצום חלק מזרמי הפסולות, להפניית זרמים נוספים למיחזור ולקומופוסטיזציה. כ-20% מחומרי הבנייה שהחברה עשתה בהם שימוש בפרוייקטים באתר ב-2020, הגיעו ממקורות ממוחזרים.
 • חברת אובלה אוסטרליה וניו-זילנד החברה התקינה במהלך 2019 ציוד המאפשר הפחתת 30% מאריזות הפלסטיק שהיו בשימוש בייצור עד לאותה בעת. החברה פועלת עם ספקיה העיקריים על מנת להפחית את האריזות גם במעלה שרשרת האספקה. לדוגמא, בעקבות אחד משיתופי פעולה אלו, גרגירי החמצה (חומוס) המסופקים לאובלה נשלחים בשקים גדולים באופן משמעותי תוך הפחתת כמות האריזה פר ק"ג חומר גלם.
 • אובלה אירופה מבצעת בימים אלו שינוי באריזת החומוס (במשקל המוצר 175 גר). האריזה החדשה תהיה עשויה מחומר בר מיחזור ב-100%, ותפחית כ-6% ממשקל האריזה הקודם- תוך הפחתת הפלסטיק הנצרך לייצורן והפחתת פליטות גזי חממה בשינוע. האריזה החדשה מיועדת להשקה במחצית 2021.

 

עידוד מיחזור בשטראוס מים

בשנה האחרונה ביצענו בשטראוס מים ריענון לתהליכי מיחזור הפילטרים ונורות ה-LED המצויים בברי המים על מנת לקדם באופן מיטבי את יעדי המיחזור של החברה. החל ממרץ 2020, נאספים רכיבים אלו מבתי הלקוחות ע"י השליחים.ות, המספקים.ות בעת האיסוף את החלקים החלופיים. בנוסף, החל ממרץ 2021 תינתן הטבה ללקוחות אשר יקפידו ליישם מהלך שירותי זה ,על מנת ולעודד מיחזור הרכיבים ולעמוד בהבטחה השירותית של החברה למיחזור הפילטרים ונורות הלד שבמכונות. מיכלי הסודה, הנמצאים בחלק בברי המים המותאמים להגזה, נאספים אף הם ע"י השליחים.ות באופן קבוע מזה מספר שנים. בנוסף, בפני הלקוחות קיימת אפשרות לשימוש באפליקציה אשר מציגה את מקום האיסוף הקרוב לבית הלקוח.ה לטובת מיחזור הפסולת ע"י תאגיד מאי (המתמחה באיסוף ומיחזור פסולת אלקטרונית).

עשייה זו תומכת בשלושה מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

 • צריכה וייצור אחראים (יעד 12)
 • החיים על היבשה (יעד 15)
 • Partnerships (יעד 17)