מחויבות לשמירה על הסביבה – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
מחויבות לשמירה על הסביבה – קבוצת שטראוס

מחויבות לשמירה על הסביבה

גלו עוד על מחויבות לשמירה על הסביבה

קבוצת שטראוס מייצרת ומשווקת מזון ומשקאות במגוון מדינות ובכך מסייעת בשיפור הבטחון התזונתי ברחבי העולם. לפעילות היצור השפעה סביבתית משמעותית. מחזיקי.ות עניין שונים- כגון הצרכנים.יות, עובדי.ות החברה, משקיעים.ות, הקהילות בהם אנו פועלים.ות ואחרים- מצפים.ות מאיתנו בשטראוס לצמצם השפעה זו.

אנחנו מאמינים.ות שנוכל להמשיך להגדיל את הפעילות שלנו ולתת מענה לצרכים המתפתחים של ציבור לקוחותינו למוצרים בריאים ומזינים, תוך בקרה וצמצום השפעותינו הסביבתיות. לפיכך אנו פועלים.ות תמידית למזער את כלל ההיבטים של טביעת הרגל הסביבתית שלנו, ולמצוינות בכלל תחומי ה-ESG. מאמצים אלו מתאפשרים באמצעות שיטות ניהול סביבתי מתקדמות בכלל אזורי פעילותנו, הכוללות את המרכיבים הבאים:

  • שינוי האקלים הגלובלי מהווה נושא מהותי ומלווה בסיכונים מוחשיים עבורנו בשטראוס, עבור מחזיקי.ות העניין שלנו ועבור האנושות כולה. לפיכך, אנו שמים דגש על התייעלות בכלל אתרי הקבוצה, בתחומי האנרגיה, הפליטות, השפכים וניהול המים שלנו. בין היתר על ידי השקעה בציוד חסכני באנרגיה, ביישום הדרגתי של אנרגיה מתחדשת, ובהפחתת פליטות עקיפות במעלה ובמורד שרשרת האספקה.
  • כבסיס מחייב לכלל פעילות הניהול הסביבתי- אנו מקפידים.ות לעמוד בכלל החוקים והתקנות הסביבתיים בכל אזורי הפעילות הגלובליים של הקבוצה.
  • אנחנו מפעילים.ות את האתרים שלנו בהתאם למערכת ניהול סביבתי (EMS), הדורשת תשומת לב קפדנית לכל שיטות העבודה ובקרה על השפעותינו הסביבתיות. חלק משמעותי מאתרי הקבוצה מוסמכים לתקן הניהול הסביבתי ISO14001, ועוברים ביקורות תקופתיות לאישור מחדש של התקן. גם באתרים שלא עברו הסכמה לתקן זה, אנו שואפים.ות להפעיל שיטות ניהול סביבתי בהתאם לדרישותיו. אנו בוחנים.ות תמידית את מידת האפקטיביות של שיטות הניהול שלנו, ופועלים.ות לשיפור מתמיד בהן.
  • כחברת מזון, נושא ההשפעה הסביבתית של אריזות מוצרינו ומיחזור באופן כללי הינם מהותיים לפעילותנו, ומהווים חלק מתפיסת הכלכלה המעגלית שאנו פועלים.ות להשתלב בה. שטראוס מפעילה צוותים נרחבים ומשקיעה משאבים משמעותיים בצמצום אריזות מוצריה, אפשור והקלת המיחזור שלהן, בצמצום צריכות משאבים ככל הניתן ובשיפור הטיפול הפסולות באתריה החברה.
  • אנו פועלים.ות לאיתור הזדמנויות לחיסכון במים, להפחתת שפכים ושיפור איכותם באתרי הייצור השונים של הקבוצה.
  • מחלבות שטראוס בדרום וצפון ישראל משתפות פעולה עם ספקיות החלב שלהן, ומיישמות שיטות חדשניות להפעלת 'רפת מקיימת'. שיטות אלו מביאות לשיפור משמעותי ברווחת בעלי החיים הקשורים בפעילותנו, ולהפחתות השפעות סביבתיות נוספות.
  • עובדים.ות שלתפקידיהם.ן יש השפעה על הביצועים הסביבתיים שלנו עוברים.ות הדרכות ייעודיות, שמסייעות להם.ן למלא את תפקידיהם.ן תוך צמצום צריכות משאבים ופליטת הפסולת.
  • האחריות לביצוע והטמעת כלל שיטות הניהול הסביבתי המתוארות לעיל נמצאת בידי מנהלי.ות היחידות הסביבתיות בכלל האתרים ובידי מנהלי.ות המפעלים. מנהלים.ות אלו אחראים.ות לניטור ההתקדמות והביצועים בנושא, תוך דיווח להנהלות התפעול, החטיבות והנהלת כלל הקבוצה. יחידת הקיימות הגלובלית של שטראוס מעורבת אף היא בתהליכים אלו, ומשמשת כגורם בקרה, תיאום וייעוץ בין כלל מנהלי.ות הסביבה בקבוצה.

עשייה זו תומכת באחד מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

  • שינויי אקלים (יעד 13)