אחריות סביבתית – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
7%- צריכת האנרגיה לטון מוצר בייצור, מאז שנת 2016
7%- צריכת המים לטון מוצר בייצור, מאז שנת 2016
90% מהפסולת בשנת 2020 מוחזרה או נעשה בה שימוש חוזר
17%- פליטות גזי חממה לטון מוצר בייצור, מאז שנת 2016
13%- ירידה בפסולת להטמנה בשנת 2020 (ביחס ל-2019)
כ-42 מיליון ש"ח, הוצאות והשקעות על תחומי הגנת הסביבה בשנת 2020

עשייה זו תומכת בשלושה מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

  • שינויי אקלים (יעד 13)
  • צריכה וייצור אחראים (יעד 12)
  • מים ניקיים (יעד 6)