שרשרת אספקה אחראית – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס

שרשרת אספקה אחראית, חדשנית וגמישה

שרשרת האספקה הרחבה שלנו כוללת עשרות אלפי ספקים וספקיות אשר משתפים.ות פעולה עם קבוצת שטראוס באספקת מוצרים ושירותים בשווקים השונים בהם אנו פועלים.ות. שרשרת אספקה זו מהווה חלק אינטגרלי מהיכולת שלנו להציע מוצרי מזון ומשקאות טעימים ומזינים המספקים מענה מיטבי עבור הצרכנים.ות שלנו מדי יום. בעינינו, הספקים.ות שלנו הם שותפים.ות בביצוע המשימה שלנו. ככאלו, אנחנו מצפים מהם.ן לפעול לפי אותם סטנדרטים לפעילות עסקית מוסרית, אחראית ובת-קיימא לאורם אנו מתנהלים.ות בקבוצת שטראוס. אנו מוודאים.ות שאנחנו נוהגים.ות ביושרה כלפי הספקים.ות שלנו, ובוחרים.ות לעבוד עם ספקים.ות בעלי ערכים משותפים לאלו שלנו, כדי להרחיב את מעגלי ההשפעה ולהביא לחיזוק האמון בכל רבדי הפעילות שלנו, בחברה ובמוצרים שלנו, ואל מול הצרכנים.ות וכל מחזיקי העניין האחרים שלנו.

משבר הקורונה, שפרץ בתחילת שנת 2020, היווה אתגר לענף המזון בשל הצורך לענות על עומסי ביקוש כבדים בפרק זמן קצר ביותר ותוך תלות בשרשרת אספקה בינלאומית ורחבה. מערכי שרשרת האספקה שלנו בכל העולם התמודדו עם אתגרים רבים החל מקשיי תפעול בשל סגרים או תחלואה והמשך בקשיים לוגיסטיים בשינוע של חומרי גלם שהחברה נדרשת לייבא או זמינות של טכנאים.ות לשרות המפעלים. הצלחת ניהול שרשרת האספקה בתקופה מאתגרת זו הוכיח את יכולתה של קבוצת שטראוס להגיב במהירות, לענות מיטבית על גידול בביקושים, ואף לממש יתרון תחרותי בעתות משבר תוך מתן תחושת בטחון ויציבות ללקוחות החברה בתקופה הרוויה באי-ודאות.   

בכלל החברות בקבוצה פעלו להבטחת רציפות עסקית ומענה לצרכי הצרכנים.ות הנהנים.ות ממוצרי שטראוס בכל העולם. אתרי הקבוצה באזורים שונים בעולם נאלצו לסגל פעילותם בהתאם לנהלים המשתנים שהופעלו בכל במדינה ובהתאם לעצימות חומרת המגפה לאורך תקופת המשבר. זיהינו בבירור כי קיים צורך ביצירת אחידות בהתנהלות ובהתמודדות עם המשבר לצד הזדמנות ללמידה ויישום מהלכים וסטנדרטים אחידים במהירות וביעילות. גיבשנו תכנית ברורה ומיידית לתגובה במתווה הדרגתי:

01

מהלכי מניעה – לשמירה על מפעל נקי ובטיחות ובריאות העובדים.ות במתחמי המפעל.

02

גיבוי כח העבודה – במקרה שישנם עובדים.ות שנמצאו מאומתים.ות למחלה, ותוך הימנעות מסגירה.

03

היעזרות במלאי – כאשר לא ניתן לאפשר לעובדים.ות לעבוד באתר, תוך ניהול המלאי להבטחת אספקת מוצרים.

04

תכנית גיבוי לייצור – המבוסס על מיפוי רחב ובניית תכנית עבודה מפורטת בהתאם למוצרים חיוניים לאספקה ובהתאם ל- 6 תרחישים שונים – החל משיתוק מוחלט של המפעל, המשך בשיתוק חלקי וכלה במחסור בחומרי גלם. בין הפתרונות פניה לספקים חדשים, היעזרות במפעלים אחרים בקבוצה וכד'.

לצד מהלכים אלו, הוחלט על יישום תהליכי למידה הדדית והרחבה של מהלכים שיושמו בהצלחה באתרים השונים. להלן הרחבה על תהליכי ההתמודדות המקומיים עם משבר הקורונה במספר אזורי פעילות שונים של הקבוצה:

שטראוס ישראל: מיד עם פרוץ המשבר הקמנו בשטראוס ישראל "חדר מצב" לנושאי הקורונה בחטיבת שרשרת האספקה אשר כלל את כל בעלי.ות התפקידים הבכירים ביותר הרלוונטיים. הצוות ניתח את האירועים השוטפים והחל לנהל את הסיכונים בשרשרת האספקה במתודולוגיה ברורה ומוסדרת: זיהוי הסיכונים, הערכתם, ניהולם בקצב מהיר ובקרתם. מהלך שלימים הוכיח את עצמו כהחלטה נכונה ומוצלחת.

צוות החמ"ל זיהה את האתגרים העיקריים הבאים:

 • קושי בהבאת חומרי-גלם וחומרי-אריזה לישראל (עקב שיבושים בהובלות ימיות ואוויריות).
 • חשש מסגירת מפעלים, מעצירת קווי ייצור, ו/או מהשבתת משמרות, בארץ ובחו"ל.
 • פגיעה אפשרית במקורות האספקה של המפעלים/ספקי.ות הארגון.
 • התמודדות עם עומסים בשרשרת האספקה בישראל (הובלה, מרכז לוגיסטי, הפצה).

כדי לנהל את האתגרים האלה, הנהלת שרשרת האספקה בשטראוס ישראל פעלה בערוצים הבאים:

 • תמיכה בספקים.ות מקומיים: יצירת קשר עם כל הספקים.ות המקומיים.ות, והנגשת מידע חיוני להבטחת רציפות פעילותם העסקית. בנוסף, עדכון הספקים.ות על קרן תמיכה, שקבוצת שטראוס הקימה, כדי לסייע להם.ן להתמודד עם אתגרי המציאות החדשה והמורכבת ("תומכים בספקים שלנו מכל הלב ובכל מצב").
 • ספקים.ות בחו"ל: יצירת קשר עם כל הספקים.ות בחו"ל, הגדלת הזמנות ומשלוחים במקרים רלוונטיים. הבטחת הפיקוח על הכשרות במפעלים באמצעות ניוד משגיחי כשרות מישראל וניוד משגיחים בין מדינות שונות, הכול על-פי מגבלות הסגר במדינות אלו. ניהול קשר ישיר עם הספקים.ות בחו"ל, ומעקב תדיר על תפוקות הייצור שלהם.ן.
 • בקרה הדוקה על אספקת המשלוחים: מרכז השילוח הגביר את תדירות המעקב על המשלוחים בים, באוויר וביבשה, ואף עקב מקרוב אחר מצב הנמלים במדינות השונות ("פעיל"/"מושבת"). המרכז סיפק תמונת מצב עדכנית בתדירות יומית על כמות המכולות, מיקומן, וצפי הגעתן לישראל. שיטות מעקב מוגברות אלו אפשרות תזמון מיטבי של הייצור בהתאם לזמינות הדינמית של חומרי הגלם.
 • הבטחת אספקה: הנהלת שרשרת האספקה של שטראוס ישראל, בשיתוף עם היחידות העסקיות, יצרו תכניות ייצור חלופיות למוצרים חסרים (כגון ייצור מוצרים דומים בפורמט שונה).
 • הגדלת קיבולת הייצור: שטראוס ישראל סיפק מענה הולם לגידול בביקושים למוצרי המזון באמצעות התאמת מגוון המוצרים ומיקוד הייצור (בין היתר) במוצרים חיוניים. התאמות אלו אפשרו להפחית את זמני הכיוונון (Set-up) של המכונות בקווי הייצור, ותרמו להגדלה משמעותית בתפוקה.
 • הרחבת האספקה הישירה מהמפעלים ללקוחות: אספקת מוצרים נפחיים (כגון: "תפוצ'יפס", "דוריטוס", קפה, וכו') ישירות מן המפעלים. הרחבת האספקה הישירה נתנה מענה מיידי על הגידול בביקוש והפחיתה את עומס הפעילות במרכזים הלוגיסטיים.
 • סידור צוותי עבודה בקפסולות: ציוות קבוצות עבודה קבועות, לעבודה במשמרות (במפעלים, במרלו"ג ובמטה). זאת בראש ובראשונה, כדי להבטיח את בריאות העובדים.ות ולמזער את הסיכון להדבקה ולהידבקות, וכמובן כדי למנוע השבתה (חלקית או כוללת) של מערכי התפעול והאספקה.
 • הרחבת חלונות האספקה: הרחבת שעות הפעילות לספקים וללקוחות ל-24 שעות ביממה. הרחבת הטווח אפשרה פריקה/טעינה של סחורות בשעות הערב והלילה. ההרחבה אפשרה גמישות מרבית בהובלות למרלו"ג ובהפצת הסחורות ללקוחות, וכן הפחתת העומס בתהליכי האספקה.
 • מעקב מתקדם אחר סטטוס אספקה ורמת שרות: מעקב תדיר על המלאי, האספקות והמכירות. המעקב מתבצע באמצעות מערכת בקרה מתקדמת, המציגה את הביצועים היומיים על-פי מגוון מדדי ביצוע (KPI's). ה-KPIs הנמדדים כללו קטגוריות מכירה כגון כמות מכירה יומית ומצטברת, שיעור אספקה יומי ומצטבר, רמות וטריות המלאי, שיעור החזרות יומי ומצטבר, ועוד. שיטות בקרה מתקדמות אלו מאפשרות לנו לקבל החלטות מיטביות, ולשפר את רמת השרות ללקוחות, גם בעת מאתגרת זו.

שטראוס מים (סין): עם פרוץ משבר הקורונה בסין בראשית 2020, נדרשה תגובה והתאמות מיידיות ע"י שטראוס מים. זאת בשל החשש מחוסרים ברכיבי המכשירים אשר מיוצרים ברובם במדינה זו.

שטראוס מים גיבשה תכנית מיידית ומקיפה למתן מענה לתנודתיות באספקת חומרי גלם, ניהול המלאי ולאתגרי השילוח מסין, על מנת לוודא כיסוי ואפסקה רגילה לכל לקוחות החברה בסין, אנגליה וישראל. התכנית נקבעה בהתאם להליך ניהול סיכונים פרטני לפי רכיבים וספקים שונים. כך לדוגמא, החברה הגדילה את מלאי המכשירים העודף (למקרה של קושי אספקה) לכמות המספקת לשבועיים,  ואת מלאי החלקים המתכלים לכמות המספקת ל-10 שבועות. בנוסף, גובשו הליכי ניטור מלאים למעקב צמוד אחר הספקים השונים להגברת שקיפות, דיווחים, הצפת חוסרים קריטיים בזמן אמת, בניית 'לוח מכוונים' להצגת כלל נתוני הפעילות והצגה מתכללת של שינויים לקבלת החלטות מיטבית.

סברה (ארה"ב): חברת סברה חוותה ביקושים גבוהים ומתמשכים למוצריה בשווקים במהלך משבר הקורונה לצד ירידה משמעותית בביקושי השוק המוסדי, מה שהותיר מלאים גדולים במחסני החברה. מלאי זה הועבר מיד על-ידי עובדי.ות החברה לבנקי מזון, בתי חולים, בתי ספר וארגונים חברתיים נוספים כתרומה. במקביל, יחידות המכירות והשיווק שיתפו פעולה לביצוע התאמות בייצור לצד בניית רמות המלאי והשירות כך שיתנו מענה לשינויים בשוק. מהלך נוסף שנקטה החברה הינו עבודה צמודה עם המובילים.ות להעמקת ההבנה באתגרים החדשים והרחבת התמיכה הניתנת להם.ן להבטחת שינוע רציף ורציפות שירותית. בצל המשבר נמדדה היעדרות גבוהה מצד עובדים.ות ייצור המתגוררים.ות בפלורידה. על כן, התווספו שירותים נוספים באתר החברה והוטמעו פרוטוקולים מחמירים לבטיחות עובדים.ות בהתאם להמלצות מחלקות הבריאות המקומיות. 

למידע נוסף אודות תמיכה בספקים וחיזוק שרשרת האספקה בצל משבר הקורונה בשטראוס ישראל ראו כאן

רכש אחראי וזכויות אדם

שרשרת האספקה הגלובלית שלנו כוללת יותר מ-14,000 ספקים.ות של חומרים, מוצרים ושירותים, בערך כולל של כמיליארד דולר מדי שנה, ומהווה חלק אינטגרלי מהיכולת שלנו להציע מזונות ומשקאות טעימים ומזינים שיספקו מענה לציפיות הצרכנים.ות שלנו מדי יום. מרבית הייצור שלנו מתבצע ב-26 המפעלים שלנו ברחבי העולם ונתמך על-ידי רשת תפעולית של מחסנים, לוגיסטיקה והפצה לאספקת מוצרינו לצרכנים.ות שלנו.

אנחנו מצפים מהספקים.ות שלנו לפעול לפי אותם סטנדרטים לפעילות עסקית אתית, אחראית ובת-קיימא לפיהם פועלת קבוצת שטראוס. שותפות ויושרה כלפי הספקים.ות שלנו, וכן עבודה עם ספקים.ות בעלי ערכים משותפים לאלו שלנו, מאפשרים לנו לזכות באמונם של הצרכנים.ות ושל מחזיקי.ות עניין אחרים. בנוסף, אנו מחויבים.ות  לכיבוד זכויות האדם לאורך שרשרת הערך שלנו ובקהילות בהן אנו פועלים. אנו מצייתים.ות לחוקים הנוגעים לזכויות אדם במדינות בהן אנו פועלים.ות ומנהלים.ות את הפעילות העסקית מתוך כבוד לזכויות האדם ובהתאם לעקרונות יוזמת ה- Global Compact של האו"ם אליה הצטרפה שטראוס ב-2008. הגישה שלנו נתמכת על-ידי אמנת הרכש האחראי של הקבוצה וכמו כן ע"י האמנה האתית לספקים של שטראוס– אשר נכללת בשנים האחרונות כחלק מתנאי ההסכם מול ספקינו בהיקף הולך וגובר של אזורי פעילות הקבוצה (הרחבה ראו ב'מחויבות ספקים לאמנת האתיקה' מטה).

כחלק מאסטרטגיית הקיימות החדשה של הקבוצה, ארגון הרכש בשטראוס שם לו למטרה להגביר את מידות השקיפות והאחריות לאורך שרשרת האספקה. בין המיזמים המובילים בשנה האחרונה:

מחויבות ספקים.ות לאמנת האתיקה

כל הספקים.ות החדשים של קבוצת שטראוס מתבקשים.ות לתחום על האמנה האתית לספקים.ות. בשטראוס ישראל חתומים.ות כבר כ- 88% מהספקים.ות הפועלים.ות עם החברה וזאת בשל יישום האמנה לאורך מספר שנים. האמנה אף נכנסה לשימוש בשטראוס מים, בה היא נכללת כתנאי בכל הסכם חדש/מעודכן וכן נכנסה לשימוש רחב בחברות סברה ואובלה של הקבוצה (להרחבה ראו אמנת האתיקה לספקי.ות קבוצת שטראוס).

בשטראוס ישראל קיימת העדפה לרכש מעסקים בבעלות נשים. בהתאם, בשנת 2020, הרכש מעסק בבעלות נשים בשטראוס ישראל עמד על 123 מיליון ₪, כאשר עסקים אלו מהווים 8% מסך הספקים.ות באזור פעילות זה. כמו כן, אנו משקיעים.ות רבות בפיתוח והרחבת הפרויקטים שלנו עם לטיפוח יוזמה עסקית בקרב קהילות נשים ברחבי העולם (להרחבה ראו פרויקט פלורדה, פרויקט טרייבוס, יוזמת MTAC).

ניהול סיכוני אקלים ברכש

במהלך שנת 2020 החלו בשטראוס ישראל לבחון, כחלק מכלל מערך ניהול הסיכונים, את ניהול סיכוני האקלים ברמה הגיאוגרפית- בדגש על הסיכונים הפיזיים ששינוי האקלים יוצר לחלקים משרשרת האספקה. ממוני.ות שרשרת האספקה בשטראוס ישראל בחנו מתודולוגיות רלוונטיות בתחום והחלו בגיבוש מהלכים יישומיים לפיזור סיכונים- ע"י מיפוי ואיתור מקורות אספקה נוספים וחלוקת הרכש בין ספקים מגיאוגרפיות שונות. לדוגמא, הוחלט על הוספת רכש ח"ג קקאו מאירופה בנוסף לרכש הקיים שהתבסס על גידולי חוף השנהב וזאת בין היתר במטרה לצמצם את ההשפעה של סיכוני אקלים אפשריים. בשנת 2021 מערך שרשרת האספקה בשטראוס ישראל צפוי להרחיב את העיסוק והיישום הפנימי בתחום.

במסגרת תהליכי בחינת סיכוני אקלים נבחן שיעור רכיבי המזון שמקורם באזורי בסיכון גבוה או גבוה מאוד למשבר מים. בהתאם לבחינה זו מבוצע מעקב אחר הרכש מגאנה וחוף השנהב (קקאו) אשר זוהו כבעלות פוטנציאל סיכון.

בשטראוס קפה בוצעה בחינה דומה אודות סיכוני מים ונמצא כי שיעור הרכש ממדינות בסיכון גבוה או גבוה מאוד למשבר מים עומד על כ- 2.7% ועל כן, הסיכון אובחן בשלב זה כזניח.

רכש מגוון

במסגרת פעילות חברת שטראוס ישראל להובלת צוות עבודה לקידום פריון בחברה הערבית בישראל, בראשה עומד מנכ"ל החברה, נמצא כי אחת מההזדמנויות המובילות לפעולה הינה עידוד רכש מגוון. בהתאם, הכריזה שטראוס ישראל על הרחבת פעילותה בתחום גם לקידום רכש מגוון ברמה הלאומית והחלה בתמיכה, ליווי ופיתוח עם חברי הצוות של פלטפורמה המציעה חיבור בין ספקים.ות מגוונים.ות (העוברים תהליך נאותות מתאים) לחברות גדולות במטרה להגביר את הרכש מספקים.ות אלו. הפלטפורמה הקרויה Wesource מאפשרת לחברות לקדם רכש מיזמים.ות מגוונים ובכך לפזר סיכונים, להגביר את התאמת מגוון הספקים.ות למגוון הלקוחות, לעודד דינמיות וגמישות, חדשנות ומהירות תגובה לתמורות בשווקים וכן, לענות על ציפיות מחזיקי.ות העניין בתחום.

רכש מגוון מאפשר פיתוח כלכלה מקומית, הגברת שגשוג וצמיחה, הצמחת קהילות ויצירת מקומות עבודה.

במסגרת המהלך הוגדרו ספקים מגוונים כעונים על הקריטריונים הבאים:

קריטריונים חברתיים

 • עסקים קטנים ובינוניים
 • בבעלות נשים / מיעוטים
 • מיקום בפריפריה / מקומי
 • מודל כלכלי חברתי
 • מעסיקים אוכלוסיות בתת-תעסוקה – נשים, אנשים עם מוגבלות, ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה, עולים חדשים, צעירים ללא עורף משפחתי
 • בעלי אישור תו העסק המגוון ממיזם Wesource

קריטריונים עסקיים

 • ותק מעל 3 שנים
 • צוות למעלה מ- 3 מועסקים
 • מחזור שנתי של 0.3-20 מיליון ₪
 • רשום כחוק ומשלם שכר על פי חוק
 • נמצא במגמת צמיחה
 • ניסיון עבר חיובי / הכשרה עם מיזם Wesource
 • פועל במרחב האינטרנטי

(להרחבה אודות המחויבות של חברת שטראוס ישראל לרכש מגוון – ראו את דברי מנכ"ל החברה במסגרת 'פאנל אוכלוסיות' בוועידה הכלכלית חברתית של ישראל ב- 28.12.2020).

לצד פעילות זו החל מערך שרשרת האספקה בשטראוס ישראל לאתר דרכים לחיזוק והעצמה של ספקים.ות מגוונים.ות. בין היתר, תמכנו בפיתוח של מחסן מקומי בירכא בצפון ישראל לכדי מחסן בעל סטנדרטים מובילים בבטיחות מזון וניהול מבוסס SAP המאפשר עקיבות מלאה ועומד בדרישות החברה לשימוש כמחסן סחורות מרכזי. במהלך שיתוף פעולה מוצלח זה, ארגון הרכש של שטראוס תרם מהידע, הניסיון ומיכולות החברה המצטברות על מנת לסייע בפיתוח כלכלי מקומי ולהעניק חוסן עסקי וחברתי לספקים.ות מגוונים.ות. מהלכים אלו מתוכננים להתרחב לספקים.ות נוספים.ות במהלך 2021. להלן מספר תמונות הממחישות את הצלחת פרויקט המחסן המשותף בירכא.

במהלך החודשים הקרובים יסיים מערך שרשרת האספקה את גיבוש החזון לרכש מגוון, יישום שיפורים במערך הניהול והבקרה של נתוני הרכש מעסקים מגוונים והגדרת יעדי הרכש המגוון לשטראוס ישראל.

רכש מקומי מקיים

שטראוס ישראל מקדמת רכש מעסקים מקומיים מתוך תפיסה ששרשרת אספקה מקומית מקיימת מקדמת חוסן של קהילות ושל המשק המקומי. בהתאם, אנו מחויבים בראש ובראשונה לחקלאים שלנו. לדוגמא, שטראוס ישראל הציבה יעד של ביצוע 90% מכלל הרכש מחקלאות מקומית ישראלית. לשם הדוגמא, מקורם של 87% מתפוחי האדמה המשמשים לייצור התפוצ'יפס שלנו במפעל בשדרות הינו מחקלאים מקומיים (ראו מידע נוסף באתר חטיבת המלוחים של שטראוס ישראל, קישור כאן).

חזון הרכש המקומי ומחויבות שטראוס לחיזוק החקלאות הישראלית, הובאו לביטוי בקמפיין פרסום לתפוצ'יפס שבוצע במהלך 2020:

דוגמא נוספת לרכש מקומי מתבצעת כחלק מפעילות מותג החומוס והממרחים האורגנים פלורנטין השייך לקבוצת שטראוס ומשווק באירופה. כחלק מהייחוד האורגני של מותג זה, פעילות הרכש הנלווית לייצור מוצרי פלורנטין שואפת לצמצום מרחקי השינוע וטביעת הרגל הסביבתית, ולחיזוק של תעסוקה מקומית בתוך האיחוד האירופאי. הגשמת מדיניות זו דורשת מאמץ פעיל לאיתור ספקים אורגניים מתאימים באזורי היעד. דוגמא בולטת ליישום תפיסה זו מהשנים האחרונות הייתה המעבר לרכישת הרוב הגדול של גרגירי החומוס האורגני הנדרשים לייצור מטורקיה (בעבר) אל מגדלים אורגניים באיטליה. דוגמא נוספת הייתה העברת חלק מרכש האבוקדו ממקסיקו אל ספרד.

" תחושת הייעוד שלי כחקלאי, מתחזקת בעבודה עם פלורנטין. בסופו של דבר, כל גרגירי החומוס הקטנים האלו מגיעים אל מוצרי מזון בריאים ואיכותיים  עבור הצרכנים.ות. אני שמח לראות כיצד עבודתי תומכת בכך." סלבטורה לורוסו, איטליה.

במסגרת פעילותה באוסטרליה וניו-זילנד, חברת הממרחים אובלה שואפת היא לפרקטיקות רכש מקומי. על פי ניתוח החברה, כ-20% מחומרי הגלם והאריזה שהחברה עושה בהן שימוש מיוצרים בדרום-אוסטרליה (בה נמצא מוקד הייצור של החברה), ומעל 65% מכלל חומרי הגלם והאריזה מיוצרים באוסטרליה. שיעור גבוה זה של ייצור מקומי חוסך צורך בשינוע ימי למרחקים ארוכים וכך מונע כמות משמעותית של פליטות גזי חממה, וזאת בנוסף בחיזוק ותמיכה בחקלאות המקומית באוסטרליה.

יד מרדכי מקדמים חקלאות מקומית

מהלך ייחודי לקידום שותפות חקלאית מקומית ומקיימת הינה החיבור האסטרטגי בין יד מרדכי לבית הבד בקיבוץ יוגב שבצפון הארץ. השותפות מתבססת על תשוקה משותפת לאדמה ולחקלאות ולרצון להגיע קרוב יותר אל תהליכי הייצור של שמן הזית ואל החקלאים.ות. במהלך 2020, חקלאי בית הבד נטעו כ-400 דונם של עצי זית חדשים באדמות עמק יזרעאל וזאת מתוך חיבור לאדמה והבנה כי עצי הזית והפקת השמן מסמלים יותר מכל דבר אחר את הקשר בין חקלאות ישראלית ותעשייה ישראלית. בנוסף, החל מהמסיק הראשון של שנת 2021, יד מרדכי בשיתוף החקלאים.ות במקום, יציעו לקהל הרחב להצטרף להיכרות עם העשייה המרתקת בבית הבד ולקחת חלק במפגשי צרכנים.ות להעמקה בעולמות שמן הזית.


משבר הקורונה שהתרחש במהלך 2020 חידד את החשיבות של שמירה על הטבע לצד קידום חקלאות מקומית המספקת את צרכי תושבי.ות המקום. החקלאים.ות שותפים.ות לערכים ולאהבת האדמה של יד מרדכי ופועלים.ות בשותפות מלאה עם החברה מזה למעלה משמונה עשורים. לכן, הפקנו סרטון תודה מרגש במטרה להוקיר תודה לחקלאים.ות המסורים.ות שלנו, להעביר מסר של אחדות ותמיכה ולחזק את ידם.ן. 

Beanz Cafe – מביאים קפה איכותי היישר מהחווה לבית

Beanz Cafe הינו מיזם חדשני וראשון מסוגו בעולם של שטראוס קפה שהושק ב- 2019 בישראל והמאפשר ליהנות מחוויית קפה איכותי וטרי בבית. המהלך מאפשר לקבל ישירות עד הבית פולי קפה טריים מחוות קטנות ומובחרות מרחבי העולם (Farm to Cup). הפולים נטחנים במכונה חדשנית וייעודית מיד לפני הכנת הקפה בבית הצרכן. מיזם זה מתבסס על מערכות יחסים ממושכות, הוגנות ואחראיות וקשר הדוק עם חוואי וחוואיות הקפה במדינות כגון קולומביה, אינדונזיה, ברזיל, הודו, קוסטה ריקה ועוד. לכל אחד מסוגי הקפה הייחודיים לחוות השונות, התאמנו את צורת הקלייה המתאימה ביותר, במנות קטנות ותוך הקפדה על  טריות מירבית.  המיזם פותח כחלק מהמגמות הגלובליות של צריכת קפה איכותי יותר, התפתחות תרבות של קפה  והתעניינות גוברת באיכות, מקור פולי הקפה, זני הקפה, שיטות ההכנה השונות והנשים, האנשים והמותגים שעומדים מאחוריהם.  

כנס ספקים

ביולי 2020 קיימנו, כמדי שנה, כנס לספקים.ות של שטראוס ישראל – בדגש על חברות קטנות בבעלות נשים. הכנס התנהל באמצעים דיגיטליים בשל אילוצי הריחוק החברתי, בהשתתפות כ-50 יזמים.ות מקומיים.ות. בדברי הפתיחה סמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה של שטראוס ישראל, נגע בחשיבות של פתיחת ערוץ לדיאלוג פתוח, קבלת דעות, רעיונות ודרכים לשיפור העבודה המשותפת ומתן ערך נוסף לכל ארגון באשר הוא. כמו כן, בשל המשבר והצרכים הנלווים שהועלו ע"י הספקים, הוצגו כלים להתמודדות עם ההנחיות להתנהלות בתקופת הקורונה לצד הצגת מגוון דרכי הסיוע אותן מעמידה חברת שטראוס ישראל לספקים. בנוסף, הועברה הרצאה על-ידי מנהלת הרכש הלא ייצורי לדרכים בהם ניתן לשפר את המו"מ מול גופי רכש בחברות. זאת במטרה לתת תמיכה נוספת להתנהלותם השוטפת.


'הבית של הספקים'

בראי החדשנות והקידמה, בשנת 2020 מערך שרשרת האספקה בשטראוס ישראל גיבש ופיתח פלטפורמה מקוונת שתהיה אמונה על הידוק הקשר הישיר בין שטראוס לספקיה. מטרת הכלי הינה ליישם מנהיגות ערכית עסקית מול ספקי.ות החברה שתסייע בחיזוק הקשר וניהול דיאלוג פתוח ושוטף, לצד מתן ידע וכלים. זאת מתוך הבנה כי הספקים.ות הינם שותפים.ות ומחזיקי.ות העניין מרכזיים לחברה, ומהווים חלק חיוני בפעילות העסקית של שטראוס.

הפלטפורמה מציעה גישה למידע, ידע וכלים לספקים.ות, ערוץ לדיאלוג פתוח והיזון חוזר וכן, פוטנציאל להתייעלות ושיפור תהליכי העבודה במטרה להביא לשיפור השירותיות והנגישות שלנו. בנוסף, הכלי מציע שקיפות בעשייה של מערך שרשרת האספקה בשטראוס ישראל, בציפיות מהספקים.ות. פתיחות של כל הנדרש להתקשרות עסקית עמנו ועוד. כל זאת לצד הנגשת מידע אודות קידום אחריות תאגידית בקרב הספקים.ות.


עידוד ספקים.ות לפרקטיקות מקיימות

אנו מבינים.ות שהאחריות שלנו להתנהלות אתית שזורה לכל אורך שרשרת האספקה שלנו. לפיכך, שמחנו לתמוך ביוזמה הישראלית של מעלה, עמותה ללא כוונת רווח המקדמת עסקים בעלי אחריות תאגידית, לקידום קיימות בעסקים קטנים ובינוניים בישראל. בשנתיים האחרונות מיפינו את כל הספקים הרלוונטיים בשרשרת האספקה שלנו ועודדנו ספקי.ות מפתח להצטרף ליוזמת הדיווח והגברת פרקטיקות הקיימות והאחריות התאגידית של מעלה. בשנת 2019, 86 חברות קטנות ובינוניות השתתפו בהליך הדיווח והדירוג של מעלה, ומתוכן 37 (המהוות 43%) מהוות ספקים של שטראוס. בשנת 2020 בוצעה הקפאה בפעילות ברוכה זו בשל משבר הקורונה, אך אנו מתעדים להמשיך ולשמר מהלכים כגון אלו לעידוד אחריות תאגידית בקרב ספקינו.

עשייה זו תומכת בשניים מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

 • שוויון מגדרי (יעד 5)
 • צריכה וייצור אחראים (יעד 12)