התשתית האתית – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס

התשתית האתית

שטראוס רואה חשיבות רבה בהקפדה על הטמעה ויישום בפועל של התשתית האתית המציגה את מחויבות החברה לפעילות אתית, ערכית ושקופה לצד היותה אבן הבניין העיקרית של אמון עם העובדים.ות, הצרכנים.ות, המשקיעים.ות ושותפי.ות הקהילה שלנו. בשנת 2020 הושלם מהלך רענון התשתית האתית אשר כלל הטמעה של קוד אתי מחודש, סדרת מסמכי מדיניות בנושאים מהותיים עבור מחזיקי.ות העניין שלנו וכן, רענון נהלי העבודה התומכים לצד עדכון מנגנון הקו האתי החם. הרענון בוצע על בסיס בחינה מחודשת של הנושאים המהותיים, כחלק מתהליך של עבודה אסטרטגית רחבה שבוצעה, והשינויים העיקריים שהתרחשו בסביבה העסקית, החברתית והסביבתית.

מסמכי המדיניות החדשים של שטראוס מציגים את הצהרות העמדה והעקרונות של הקבוצה במספר נושאי ליבה מהותיים, ובכללם: זכויות אדם, גיוון והכלה, בטיחות המוצר, קיימות סביבתית, שיווק אחראי, חומרי גלם מקיימים, בריאות ובטיחות עובדים, השקעה בקהילה, רווחת בעלי חיים ומדיניות מעודכנת בנושא מניעת שוחד ושחיתות והגנה על פרטיות.
הקוד האתי ומסמכי המדיניות תורגמו לכל השפות במדינות בהן פועלת הקבוצה.
(למידע נוסף אודות הקוד האתי ומסמכי המדיניות של שטראוס ראו אמנות שטראוס)

הטמעת הקוד האתי ומסמכי המדיניות בוצעה באמצעות מערך נרחב של הדרכות וכלי הטמעה לצד מהלכי תקשור נרחבים. בישראל פותחה לומדה חדשה לצד רענון תשתית נאמני האתיקה באתרים השונים להעמקת יכולות הידע בשטח והבטחת מתן מענה באתרים השונים.

בחברת הקפה נערכו הדרכות ע"י מערך משאבי-האנוש לצד מבחנים לבחינת ידע. בנוסף, הוטמעה מערכת חדשה להדרכת עקרונות האתיקה, ציות והנחיות הגנת המידע והפרטיות הכוללת מבחני למידה.
בנוסף, בכל אתרי הקבוצה עודכנו עמדות האתיקה הפיסיות בחוברות הקוד האתי בשפות השונות הרלוונטיות לאתרים.

עשייה זו תומכת בשניים מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

  • צריכה וייצור אחראים (יעד 12)
  • שלום וצדק (יעד 16)