תרומות והתנדבות – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס

שטראוס פועלת בקהילות בדגש על קידום גיוון והכלה וכן קידום תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא.

פעילותנו בקהילה מגוונת ונעה בין עשרות מיזמים להן אנו מסייעים לאורך זמן בתחומי המיקוד ובקידום מודעות להם לצד סיוע בהתנדבות עובדים, תרומות מזון והצלת מזון, והנעת תהליכי שינוי באמצעות שותפויות שאנו יוזמים.ת או משתתפים בהן. אנחנו מגיעים.ות לכ- 40 ארגונים שלא למטרת רווח באמצעות תכניות קהילה השוטפות שלנו.

2016 2017 2018 2019 2020
השקעה בקהילה (במיליוני ש"ח)
תרומות כספיות 3.4 4.9 4.5 4.8 10.8
תרומות מוצרים (שווי עלות) 6.7 6.7 6 7.7 13.5
ערך שעות התנדבות עובדים וקשרי קהילה 1.7 1.7 1.5 2.1 1
סה"כ 11.8 13.3 12 14.6 25.3

בשנת 2020, עובדי קבוצת שטראוס השקיעו כ- 7,000 שעות התנדבות מזמנם במסגרת מיזמים שונים בקהילות שלנו ברחבי העולם.הירידה המשמעותית בהיקפי ההתנדבות הייתה תוצר בלתי-נמנע של המגבלות וההנחיות לריחוק חברתי במהלך משבר הקורונה.

שבוע אחריות חברתית – Strauss CARE

שבוע האחריות החברתית נערך, כמדי שנה, ביוני 2020. בעקבות אילוצי הקורונה, הסגרים וההנחיות המשתנות בין מדינה למדינה, המהלך התמקד בפעילויות וירטואליות או באויר הפתוח ובקבוצות קטנות. המהלך פנה לכלל עובדי.ות קבוצת שטראוס בפריסה הגלובלית ובכפוף להנחיות ומגבלות מקומיות. שבוע Strauss CARE אפשר לעובדי.ות שטראוס להושיט ידם.ן, להכיר ולתרום לקהילות השונות באזורי הפעילות שלנו, אשר נזקקו לתמיכה מוגברת בשל המשבר. גם השנה, שבוע האחריות החברתית התמקד בליבה העסקית של שטראוס ובתמות המרכזיות שלנו – תזונה מודעת ואורח חיים בריא בקהילות מגוונות, תוך התאמת הפעילויות והתכנים גם לצרכים המיידיים שהתעוררו עקב המשבר הגלובלי.

לשבוע Strauss CARE ארבע מטרות מרכזיות:
א.  לקדם את ערכי שטראוס והאסטרטגיה העסקית, תוך מיקוד בפעילות הליבה לקידום תזונה מודעת ואורח חיים בריא בקרב קהילות מגוונות.

ב. מתן הזדמנות לדיאלוג עם קהילות מגוונות והיכרות עם צרכים, מאפיינים וציפיות שונות.

ג. קידום השפעה חברתית על הקהילות בהן אנו פועלים.

ד. העצמת העובדים.ות והמנהלים.ות לצד גיבוש ומתן תחושות סיפוק ושליחות הנלוות לתפיסת אחריות חברתית.

דוגמאות לפעילויות במסגרת שבוע Strauss CARE 2020, בישראל ובעולם:

  • תמיכה בחקלאים.ות – סיוע באיסוף יבולים בשדות הפתוחים, על מנת לצמצם את פער מחסור כוח העבודה שנגרם בשל משבר הקורונה.
  • אריזת סלי מזון בארגוני בנקי מזון וחלוקתם -הפירות והירקות הנאספים בשדות שימשו בין היתר להכנת מארזי מזון לכ- 4,000 משפחות נזקקות בשיתוף עמותת 'לקט ישראל'. סלי מזון נוספים לנזקקים.ות נארזו בפעילויות משותפות עם עמותות 'פתחון לב', ארגון 'לתת' וארגוני סיוע אחרים ברחבי העולם.
  • פעילות וירטואלית עם אזרחים ותיקים בודדים/מבודדים – עריכת 'שיחה שמחה' עם אזרחים.ות ותיקים.ות ניצולי שואה. 
  • הדרכות מקוונות אודות תזונה מאוזנת, אורח חיים בריא, התנדבות וערבות הדדית – עם השותפים הקהילתיים שלנו על בסיס ערכות שפותחו ע"י עמותת 'שיעור אחר'. מערכי שיעור אלו, אשר עובדי.ות שטראוס מעבירים מזה מספר שנים, עברו התאמות למגבלות הלמידה מרחוק על ידי עמותת "שיעור אחר". המערך הועבר ע"י העובדים.ות במסגרות שונות לילדים, בני נוער ומבוגרים.

עשייה זו תומכת באחד מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

  • No poverty (יעד 1)