העמקת הקשר עם הקהילות – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
העמקת הקשר עם הקהילות – קבוצת שטראוס

העמקת הקשר עם הקהילות

גלו עוד על העמקת הקשר עם הקהילות

אנו רואים.ות חשיבות רבה בקידום ובשמירה על חוסן הקהילות שלנו. הקהילות המורכבות מן העובדים.ות, השותפים.ות העסקיים.ות והצרכנים.ות שלנו, מהוות בסיס לכלל פעילות הארגון. פעילות זו מתבססת על עקרונות של התחשבות באחר ובסביבה, הפגנת אכפתיות כלפי נשים ואנשים ומתן תשומת לב לצרכים של כלל מחזיקי ומחזיקות העניין שלנו. אנו מאמינים.ות שקהילות חזקות מטפחות עסקים חזקים. המשימה שלנו היא לשפר את חייהם של א.נשים, מטרה הכוללת את כל הקהילות במקומות שבהם אנחנו עושים.ות עסקים.

אנו שואפים.ות לשמור על קשר קרוב עם הקהילות המקומיות, הן באופן שבו אנחנו פועלים.ות והן באמצעות היוזמות שאנחנו מקדמים.ות. כל הפעילויות שלנו כוללות השקעה או מעורבות כאלו או אחרות בקהילה המקומית, בדרך של תרומות, התנדבות צוותים או שיתופי פעולה חברתיים אסטרטגיים.

השקעה בקהילות שלנו

בניית אמון עם קהילות נוצרת כשהקהילה חשה שהחברה משלבת כשיקול משמעותי את צרכיה בתהליכי קבלת ההחלטות. כשא.נשים חשים.ות שלחברה אכפת מהם. אכפתיות שמתבטאת בהתאמת המוצרים אבל גם מעבר לכך- בדאגה להתפתחות החברתית והכלכלית של א.נשים ולא רק של העסק. אנו שואפים.ות  לשמור על קשר קרוב עם הקהילות המקומיות שבהן אנו פועלים.ות, לקיים עמן דיאלוג, להכיר ולהבין את צרכיהן ולפעול כדי לתת להן מענה. הפעילות הקהילתית שלנו מגוונת וממוקדת בקידום תזונה מודעת ואורח חיים בריא לצד קידום גיוון והכלה.

צמיחה מכלילה

משבר הקורונה השפיע, בין היתר, על אסטרטגיית הגיוון וההכלה הגלובלית של שטראוס. בהתאם לתפיסת Building Back Better, שולבו תובנות מתקופת המשבר באסטרטגיה החדשה. אנו בשטראוס מבינים.ות כי זהו הזמן המתאים ביותר לייצר הזדמנות לקידום צמיחה מכלילה. לפיכך, העמקנו פעילותנו בנושא זה בקרב העובדים והעובדות מקרב החברה הערבית בישראל ובקהילות באזורים מתפתחים שונים בעולם תוך התאמת הפתרונות לתרבויות, העדפות וצרכים מגוונים של קהילות אלו.

עשייה זו תומכת באחד מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

  • No poverty (יעד 1)