קידום אוכלוסיות בתת ייצוג – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס

קידום אוכלוסיות בתת ייצוג

גלו עוד על קידום אוכלוסיות בתת ייצוג

קידום הזדמנויות לא.נשים מהחברה הערבית בישראל


מאז הקמתה, העסיקה שטראוס עובדים.ות מהחברה הערבית. בארבע השנים האחרונות אנו פועלים ביתר שאת ליצירת הכלה נרחבת יותר של העובדים.ות הערבים.ות הישראלים.ות בארגון שלנו כמו גם לקידום השוויון החברתי בישראל ולסייע לקרב בין האוכלוסיות השונות.

החברה הערבית מהווה כ- 21% מאוכלוסיית מדינת ישראל, והגברת שילובה בכוח העבודה קריטי לצמיחת וחיזוק הכלכלה הישראלית ולחיזוק יחסי האמון בין כלל אזרחי.יות המדינה. מתוך כך, ומהבנת הערך לעסק ולחברה, שטראוס פועלת ליצירת הכלה נרחבת יותר של עובדים.ות מהחברה הערבית בארגון. העובדים.ות מהחברה הערבית מהווים כ-25% מכלל עובדי.ות שטראוס ישראל ומטה הקבוצה, כ-6% מעובדי.ות חברת המים בישראל וכ-15% מעובדי.ות חברת הקפה בישראל.

המאמצים המרכזיים שלנו מתמקדים בהמשך בגיוס מועמדים.ות נוספים.ות מהחברה הערבית לשטראוס, ובקידום עובדים.ות מקרב החברה הערבית לתפקידים ניהוליים ומקצועיים. בעקבות מאמצים אלו, 5% מכלל בעלי.ות תפקידים המקצועיים והניהוליים בשטראוס ישראל הם מהחברה הערבית (79), יותר מפי שתיים מהכמות בתקופה המקבילה אשתקד (36).

בנוסף, בשנת 2020 נקלטו לשטראוס ישראל שישה עובדים.ות מהחברה הערבית, ישירות לדרגי הנהלת הביניים (4), זאת בהשוואה לעובד נקלט יחיד בדרגים אלו ב-2019. ששת עובדים.ות חדשים.ות אלו כללו שני אנשי פיתוח במערכות מידע, תחום שהיה נטול גיוון תעסוקתי עד לשלב זה.

קידום הזדמנויות לא.נשים מהחברה הערבית בישראל

בשנת 2020 המשיכו שטראוס ישראל ושטראוס מים בשיתופי הפעולה עם מיזם קו-אימפקט, שותפות חוצת-מגזרי, שהוקמה בשנת 2013 במטרה להשיג פריצת דרך בתעסוקת עובדים.ות מהחברה הערבית בישראל, לשפר את הכלכלה המקומית ואת הסולידריות החברתית. שטראוס הצטרפה למיזם מתוך תפיסתה הארגונית אודות גיוון, רב-תרבותיות והכלה, וכחלק מהרצון להוביל תהליך יציב של שינוי תרבותי.

היוזמות שהמשכנו לקדם בנושא זה בשנת 2020 כללו:

 • מונתה רכזת גיוס ייעודית לחברה הערבית התומכת בהרחבת גיוס העובדים.ות מהחברה הערבית והענקת ליווי והדרכה למועמדים.ות מתאימים. בשנת 2020 יישמנו נוהל ותהליך גיוס חדשים ומותאמים לעובדים.ות מהחברה הערבית, עם מיקוד במשרות אשר פוטנציאל ההצלחה בהן הוא גבוה. שטראוס השתתפה בירידי תעסוקה ייעודיים של החברה הערבית כדוגמת יריד תעסוקה בטכניון.
 • התמקדנו בהרחבת אפשרויות הגיוס של אקדמאים.ות מקרב החברה הערבית כדוגמת השקת תכנית Bootcamp להכשרת כלכלנים.ות מהחברה הערבית לתפקידים פיננסיים בשטראוס ובחברות עסקיות אחרות בישראל. מטרת המיזם להכיר את המועמד.ת מקרוב ולהעניק כלים מקצועיים וחשיפה לתרבות הארגונית.
 • יצאנו לדרך עם פרויקט יחיד במינו לפיתוח מותג מעסיק (האופן שבו הארגון מתקשר, מקיים דו שיח ומבקש להיתפס באופן חיצוני) בחברה הערבית בישראל.
 • הטמענו שימוש בערכה חדשה לקליטה וניהול מגוון עבור מנהלים.ות. בנוסף, המשכנו את השתתפות מנהלינו.תינו בתכנית מנטורינג של קו-אימפקט.
 • ועדת היגוי ייעודית המורכבת ממנהלים ומנהלות רמי דרג מהשטח והמטות התכנסה פעמיים במהלך השנה למעקב אחר עמידה ביעדי השילוב ודיון בסוגיות משמעותיות רלוונטיות. הוועדה אף הגדירה תתי-צוותים לקידום נושאים פרטניים.
 • המשכנו בפעילות פורום עמיתים.ות לעובדים.ות מהחברה הערבית, ובו 15 עובדים.ות מהחברה הערבית, המחויבים.ות לסיוע בהובלת השינוי ולבניית כלים מתאימים. הפורום עבר התאמות לצרכים המשתנים במהלך 2020, והורחב בעקבות הוצאת קול קורא ייעודי. הפורום המחודש כבר כולל 17 עובדים, נכון לתחילת 2021.
 • עבודה ממוקדת בחטיבות ותוכניות עבודה פרטניות במטרה לקדם תרבות של גיוון, בדגש על החברה הערבית, בין היתר, במפעל הממתקים נערכה סדנה לניהול מגוון למנהלים.ות ובעקבותיה שיח הנהלה לבחירת מיקודי פעולה ; במחלבה נערכו אירועי גיוון, הכרות הדדית וציון חגים של כלל האוכלוסיות; בחטיבת המכירות הופעלה תוכנית ללימודי שפה ותרבות ערבית ופעולות כלליות להטמעת תפיסת גיוון; והדגשת הגיוון בהדרכות ובתקשורים פנימיים בשפות שונות, כגון ברכות לחגים ועוד.
 • ברמה הלאומית, מנכ"ל שטראוס ישראל מוביל את צוות העבודה לקידום פריון בחברה הערבית במסגרת הפורום הכלכלי חברתי של ישראל (Business Round Table). במסגרת הצוות מקודם פתרון לעידוד רכש מגוון ותעסוקה. במסגרת פורום זה המגזרים החברתי, העסקי והממשלתי מניעים תהליכי העבודה משותפים ממוקדים באיתור פתרונות לקידום השתלבות משמעותית יותר של החברה הערבית ע"י קידום התעסוקה והרכש המגוון. הפתרונות המוצעים הוצגו במסגרת האירוע השנתי של הפורום הכלכלי-חברתי בהובלת נשיא המדינה.

שטראוס מים לומדת ומקדמת שילוב החברה הערבית

במהלך 2020 העמיקה שטראוס מים באיתור חסמים וגיבוש פתרונות לשילוב עובדים.ות מהחברה הערבית. את השנה סיימה החברה תוך עמידה ביעדים אלו. מאמצי החברה בתחום אף זכו להכרה חיצונית, כאשר הוענק לה אות הגיוון בעסקים לשנת 2020 על שם דב לאוטמן.

שטראוס מים עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם קו.אימפקט על מנת לחזק את תהליכי ההיערכות ארגונית, הגיוס והליווי של עובדים.ות מהחברה הערבית. בנוסף, החברה השקיעה משאבים בחיזוק ההיכרות לחברה כמעסיק מיטבי עבור עובדים.ות פוטנציאליים.ות בחברה הערבית. לשם כך, נבנתה תכנית עבודה ארוכת טווח שמטרותיה לקדם חשיפה הדדית בין שטראוס מים לעובדים.ות אלו, ולקדם את תפיסת הארגון כמעסיק מועדף בחברה הערבית. כתוצאה מפעילות זו, כ-20% מהעובדים.ות שגויסו לתפקידי קו ייצור ב-2020 הגיעו מהחברה הערבית, אל מול 9% בלבד אשתקד.

המהלך מובל בחברה ע"י צוות מנהלים.ות בכירים.ות הפועלים.ות להגדרת תהליכים, הצבת יעדים, ניהול ובקרה וכן יצירת מרחב משותף לשיח ומודעות לטובת שיפור ההתמודדות הארגונית עם דילמות שונות העולות בדרך. בנוסף, מתכנס מדי רבעון 'פורום שימור' ייעודי המבסס שגרות עבודה מותאם בליווי אחראית גיוון תעסוקתית ומנהלת השותפות מטעם קו.אימפקט. החברה הרחיבה את ערוצי האיתור ופועלת נמרצות לתקשור המשרות בשפה הערבית בערוצי הפרסום השונים ועידוד עובדים.ות לגיוס באמצעות מהלך 'חבר מביא חבר'.

בשנה החולפת, עם פרוץ מגפת הקורונה, בוצעו תהליכי התאמות לאופן הגיוס של החברה כדי להבטיח רציפות בפעילות, וכל זאת תוך כדי שילוב כלים לאבחון המועמדים.ות מרחוק, הכנה מעמיקה ומתאימה, נגישות מוגברת ומהלכים נוספים. תהליך הקליטה אף הוא עבר התאמות לחברה הערבית בכלל ולמגבלות הקורונה בפרט כדוגמת סדנאות למנהלים.ות, מיומנויות מנהלים.ות וטיפול בממשקים חברתיים, התאמת ערכת הקליטה לשפה הערבית ועוד. בנוסף, החברה השתתפה בשלושה ירידי תעסוקה ייעודיים לחברה הערבית בשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמאיים במטרה לגייס עובדים לתפקידים מקצועיים.

שטראוס מים עוקבת אחר שימור העובדים.ות באמצעות מעקב סדור על מידת ההשתלבות, החיבור והשייכות של העובדים.ות, קיום שיחות אישיות של המנהלים.ות ושל רכזת הגיוון התעסוקתית, ודיונים משותפים בפורום המנהלים.ות להצפת אתגרים ודרכי התמודדות להפריה הדדית. בנוסף, החברה פועלת לקידום העובדים.ות מקרב החברה הערבית באמצעות שיחות הכוון תעסוקתי באופן יזום לאחר וותק של 10 חודשים. במהלך 2020 קודמו 3 עובדים.ות מהחברה הערבית. 

האפקטיביות של מאמצי שטראוס מים לשילוב החברה הערבית בכוח העבודה ניכרים במספר מדדים שונים:

 • ב-2020, כ-6.0% מכלל כוח העבודה בשטראוס מים (39 עובדים.ות) הגיע מהחברה הערבית (עליה מ- 4.8% ב- 2019, ו-2.0% בתחילת התהליך ב-2016).
 • שיעור העובדים הערבים.יות מתוך העובדים המקצועיים בחברה הגיע ל-3.7% ב-2020, לעומת 0% ב-2016- אם כי ירידה קלה מ-4.1% ב-2019.
 • שיעור התחלופה לעובדים.ות ערבים.ות ישראלים ירד, וזהה עתה לשיעור באוכלוסיית העובדים.ות הכללי.
 • 20% מגיוסי עובדי.ות הקו ב-2020 היו מהחברה הערבית אל מול 8.6% אחוז בשנת 2019.
 • 4 מתוך 6 גיוסים בתפקידי מטה בשנת 2020 (66%) היו מהחברה הערבית.

בשנת 2021 החברה מתכננת להעמיק ולהרחיב פעילותה בנושא באמצעות בניית קורס הכנה להכנת מועמדים.ות פוטנציאליים.ות להשלמת פערים, לפעול להגברת החשיפה לעובדים.ות פוטנציאליים.ות, פיתוח מיומנויות ניהוליות בקרב צוותים מגוונים, הקמת פורום עמיתים ועוד.

עשייה זו תומכת בשלושה מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

 • שוויון מגדרי (יעד 5)
 • מתן הזדמנות שווה (יעד 10)
 • שיפור כלכלה (יעד 8)