קידום א.נשים עם מוגבלות – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
קידום א.נשים עם מוגבלות – קבוצת שטראוס

קידום א.נשים עם מוגבלות

גלו עוד על קידום א.נשים עם מוגבלות

בשנת 2019 סיימנו בשטראוס את הליך ההתאמה לדרישות החוק הישראלי לשוויון זכויות לא.נשים עם מוגבלות שהוחל בשנת 2015, הן במבני החברה והן במתן שירותים ללקוחות. בשנת 2020 הוקם צוות עבודה רב-מגזרי שמטרתו קידום העסקת א.נשים עם מוגבלות, הנגשה פיזית ודיגיטלית של אתרי ושירותי החברה מעבר לנדרש בחוק, חיזוק הקשר עם עמותת המקדמות נגישות ופעילויות בתחום לקהילה, וכן הגברת מעורבות העובדים.ות והמודעות לנושא.

נמשיך לפעול להמשך הרחבת חלקים של א.נשים עם מוגבלות בקרב כוח העבודה שלנו. היעד שהגדרנו הינו עמידה בשיעור הקבוע בחוק אשר עומד על 3.0%, כאשר הפעולות הנ"ל נועדו על מנת לסייע לנו בהגשמת יעד זה.

בשנת 2020 נקלטו במפעלי שטראוס בדרום ישראל 14 עובדים.ות עם מוגבלות נוספים.ות, בתפקידי פס הייצור. קליטה זו הביאה לסך של 20 עובדים עם מוגבלות במפעל כחלק ממהלך שהתחיל ב- 2019 עם שלושה עובדים אילמים-חרשים. קליטה משמעותית ומוצלחת זו התאפשרה בזכות מאמצי ההכללה שנעשו להתאמת משמרות, מתקנים ותפקידים לעובדים.ות עם צרכים שונים. להגברת תחושת השייכות וההכללה במפעל, באירועים האחרונים במפעל נעזרנו במתרגמת לשפת הסימנים. עובדים.ות אלו מהווים חלק אינטגרלי מכוח העבודה ומביאים אלינו ייחודיות, יכולות ותרומה ממשית להצלחת החברה. להרחבה, ראו סרטון המציג מהלך זה.

שטראוס פועלת לשילוב א.נשים עם מוגבלויות בשוק העבודה גם באופן עקיף, במעטפת החיצונית לחברה. באוסטרליה, חברת אובלה חוברת מזה מספר שנים לארגון Bedford Industries, המסייע ביצירת מסגרות תעסוקה מותאמות לאוכלוסייה זו. Bedford Industries נבחרה כספק לאריזה ידנית של חלק ממוצרי אובלה. שותפות זו סייעה ביצירת 65 משרות לא.נשים עם מוגבלויות. אובלה תומכת בארגון Bedford בדרכים נוספות- לדוגמא ע"י שליחת מומחי שיפור תפעולי מטעם החברה המסייעים בפרויקטים שונים, בהדרכה ובהרחבת הכישורים (UpSkilling) של העובדים.ות.

מאמצי שטראוס להכללה של א.נשים עם מוגבלויות כוללים גם את מוצרי החברה. במהלך 2021 שטראוס ישראל תשיק מספר אריזות שעוצבו למען נגישות למוצרים מובילים. הרעיונות לאריזות אלו פותחו ע"י סטודנטים לעיצוב תעשייתי במכון הטכנולוגי HIT בהאקתון ייעודי. ההאקתון נערך ביום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות בהשתתפות הסטודנטים.יות וארגון הג'וינט, במטרה לפתח המצאות להנגשה פיזית של מוצרי צריכה קיימים. הפיתוחים נועדו לתת מענה לצרכי א.נשים עם מוגבלות, לצד פוטנציאל לשרת קהל רחב יותר כשהופכים את השימוש באריזות ליעיל וקל יותר. במסגרת ההאקתון תיארו א.נשים בעלי מוגבלות לסטודנטים.יות את האתגרים שלהם.ן עם האריזות לצד התנסות באתגרים פיסיים לביצוע פעולות בסיסיות תחת מגבלות שונות. במקביל, נציגי.ות חברת שטראוס שיתפו עם הסטודנטים.יות את נקודת הראייה שלהם.ן והיבטי התעשייה.

הרעיונות המיועדים לפיתוח כוללים שקית חטיפים שנפתחת במאמץ קל, מעדן חלב עם לשונית לשליפה קלה של המכסה, ועוד.

עשייה זו תומכת בשניים מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

  • מתן הזדמנות שווה (יעד 10)
  • שיפור כלכלה (יעד 8)