גיוון והכלה – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס

א.נשים, עסקים ומדינות, יכולים.ות לשגשג רק בסביבה בריאה. סביבה בריאה נשענת על חוסן חברתי-כלכלי ועל אמון. עסק חייב להכיר את הסביבה בה הוא פועל בכדי לייצר אמון. גיוון והכלה זו הדרך שלנו בשטראוס לשנות ולהתאים את עצמנו, ולא הדרישה שלנו מאחרים.ות לשנות את עצמם.ן עבורנו. גיוון והכלה זו הנכונות לשנות את עצמנו כדי לאפשר לא.נשים להשתלב, וכדי להתאים את המוצרים והשירותים שהחברה מספקת כדי להשיג תוצאות עסקיות טובות יותר, וכדי לייצר חברה צודקת ובריאה יותר.

המחויבות שלנו לגיוון והכלה באה לידי ביטוי בתכניות שלנו, בהחלטות היומיומיות ובפעילויות שלנו בכל מקום בעולם.

תרבות של הכלה

המשימה שהגדירה לעצמה  קבוצת שטראוס היא לשפר חיים של אנשים ברחבי העולם בעזרת כל השותפים שלנו. כדי לעשות זאת, אנו נדרשים לפעול באחריות בכל תחום בו אנו נוגעים. אנו מחויבים לנהוג באחריות, בהוגנות ובשקיפות, מתוך תפיסה של קיימות, כלפי כל מחזיקי העניין הבאים עמנו במגע במסגרת פעילותנו העסקית.

גיוון והכלה מהווים דגל ונושא מרכזי שבחרנו לקדם ועבורנו הוא רכיב משמעותי בניהול הקיימות. שטראוס נוסדה כחברה שמייסדיה האמינו שאוכל מהווה רכיב חיוני לבניית מדינה. כעסק שפועל בקהילות שונות בארץ ובעולם, ככל שנהיה חברה עסקית שמכילה מגוון רחב יותר של אנשים, עם תפישות מגוונות ויכולות מגוונות, ככה נהיה חברה ערכית, הוגנת, אנושית חדשנית ורלוונטית ובסופו של דבר גם מצליחה יותר.

השאיפה והמטרה להיות חברה מגוונת ומכילה יותר הן דרך ותפישת חיים יותר מאשר מטרה נקודתית וספציפית. עלינו להיות מוכנים לבחון את עצמנו, לפתוח את עצמנו, להכיר את הסיפורים של הקהילות השונות, להתאים את עצמנו לצרכים המגוונים שלהן כדי לגוון את הפתרונות שאנחנו יוצרים לצרכים המגוונים ובסופו של דבר להיות מוכנים לאמץ דרכי פעולה מגוונות, להשתנות כפרטים, כחברה וכארגון.

העבודה והמאמצים הרבים שאנו בשטראוס עושים למען קידום הגיוון מושקעים בכל מעגלי ההשפעה שלנו כארגון: פנימה מול העובדים שלנו, מול הצרכנים שלנו, מול השותפים בשרשרת האספקה, מול הקהילה וארגונים חיצוניים, ומול הממשלה בשותפות בעיצוב מדיניות. ברמת הקבוצה אנו מקדמים נשים ויוצרים תרבות של הכלה על כל גווניה, בכל אתר ע"פ אוכלוסיותיו המקומיות, ומעודדים העסקה מגוונת ושוויונית.

ברמת הקבוצה, דגש מרכזי הוא קידום נשים לצד יצירת תרבות של הכלה על כל גווניה, בכל אתר ע"פ אוכלוסיותיו המקומיות, ועידוד העסקה מגוונת שמייצגת את מארג הקהילה שבה אנחנו פועלים.ות.

יחד עם הבנת חשיבות הנושא ועם המאמצים הנוכחיים, אנו, בשטראוס, מבינים שיש לפנינו עוד דרך ארוכה במסע לקידום גיוון והכלה. בשנת 2020 הגדרנו יעדים ארגוניים מחודשים בנושא. כך נמשיך לקדם ולתמוך בתהליכים והשינויים המתרחשים בחברות ונאתגר את עצמנו בנושאים אלה.

ברמת הקבוצה, דגש מרכזי הוא קידום נשים לצד יצירת תרבות של הכלה על כל גווניה, בכל אתר ע"פ אוכלוסיותיו המקומיות, ועידוד העסקה מגוונת שמייצגת את מארג הקהילה שבה אנחנו פועלים.ות.

יחד עם הבנת חשיבות הנושא ועם המאמצים הנוכחיים, אנו, בשטראוס, מבינים שיש לפנינו עוד דרך ארוכה במסע לקידום גיוון והכלה. בשנת 2020 הגדרנו יעדים ארגוניים מחודשים בנושא. כך נמשיך לקדם ולתמוך בתהליכים והשינויים המתרחשים בחברות ונאתגר את עצמנו בנושאים אלה.

מיקוד ויעדי קבוצת שטראוס בתחום הגיוון וההכלה:

יעדי קבוצה:

תרבות ארגונית תומכת גיוון שוויון מגדרי
יצירת תרבות תומכת, התאמת תהליכים וכלים לאוכלוסיות הגיוון ופיתוח מנהיגות מכילה בקרב הנהלת הקבוצה והחברות. גיוס, קידום ופיתוח נשים לתפקידי ניהול. לפחות 50% מתפקידי ההנהלה

יעדי חברות אל מול ביצוע 2020:

קידום שוויון מגדרי

ביצוע 2020
יעד גלובלי לקידום שוויון מגדרי שטראוס ישראל שטראוס מים שטראוס קפה סברה ואובלה
45.4% נשים בתפקידי ניהול בקבוצת שטראוס (ללא ברזיל)
גיוס, קידום ופיתוח נשים לתפקידי ניהול. לפחות 50% מתפקידי ההנהלה 46.30% 43.20% 44.50% 45.80%
28.6% נשים בהנהלות החברות והנהלת הקבוצה*
שיעור נשים בהנהלות החברות 30% 66.70% 0% 50%

*16.7% נשים בהנהלת הקבוצה

קידום אוכלוסיות בתת-ייצוג

אוכלוסיה יעד/ביצוע שטראוס ישראל שטראוס מים
חברה ערבית יעדים רב שנתי: גיוס וקידום ערבים.יות ישראלים.יות וחרדים.יות לתפקידים מקצועיים, ניהוליים וכאלו הדורשים תואר אקדמאי. רב שנתי: 15% עובדים.ות מהחברה הערבית מכלל עובדי.ות החברה.
יעדי 2021: גיוס או קידום 20 עובדים.ות מהחברה הערבית ו/או החרדית, כאשר לפחות 6 מהם.ן בדרגי הנהלת ביניים (4-5). שימור העובדים.ות הערבים.ות בפעולות הכללה פרואקטיביות.
יעד 2021: 6% מעובדי.ות החברה מקרב החברה הערבית.
ביצוע 2020 כ- 25% עובדים.ות מהחברה הערבית מסך כח העבודה. 4.8% מעובדי.ות החברה הינם מקרב החברה הערבית (עלייה מ4.2% בשנת 2019).
5% מכלל בעלי.ות תפקידים המקצועיים והניהוליים בשטראוס ישראל הם מהחברה הערבית (79). 20% מכלל הגיוסים החדשים ב 2020 הינם מהחברה הערבית.
אוכלוסיות עם מוגבלות יעדים גיוס ושימור עובדים.ות עם מוגבלויות לשיעור של 3% ע"פ חוק בישראל. 5% עובדים.ות עם מוגבלות מכלל עובדי.ות החברה.
יעדי 2021:  אישור דירקטוריון לעמידה בתוכנית עבודה רב שנתית שתאפשר לנו לספק תנאים העולים על הנדרש בחוק ומותאמים לצרכי האוכלוסיות בפועל. יעדי2021:  גיוס לפחות 7 עובדים.ות בהתאם להגדרות צו ההרחבה.
ביצוע 2020 לקראת השגת יעד הרגולציה המקומית – 3% מונתה אחראית לנושא. נבנתה תוכנית עבודה שנתית לשילוב אנשים עם מוגבלות וישנו קשר שוטף עם 3 שותפים משמעותיים לקידום הנושא – בהתאם לדרישות החוק.

כחלק מהמאמצים שלנו אנחנו משקיעים בהעלאת שיעור העובדים בישראל מהחברה הערבית, בשילוב שלהם ובקידומם במגוון תפקידים ומקצועות. בשנת 2019 גובש נוהל ותהליך גיוס מותאם לעובדים מהחברה הערבית עם מיקוד במשרות שפוטנציאל ההצלחה בהן הוא גבוה, גויסה רפרנטית מהחברה הערבית לטובת איתור מועמדים פוטנציאליים לגיוס, הותנעה תכנית Bootcamp להכשרת מועמדים מהחברה הערבית לתפקידים פיננסיים, והשתתפות בירידי תעסוקה בחברה הערבית במהלך השנה. להרחבה על פרויקטים אלו, ניתן לפנות לפרק "קידום הזדמנויות לעובדים מהחברה הערבית". בנוסף, אנו מובילים שולחן עגול להעלאת הפיריון בחברה הערבית במסגרת הפורום הכלכלי חברתי. בשולחן פעילים נציגים מהסקטור החברתי, עסקי וממשלתי ותהליכי העבודה המשותפים ממוקדים באיתור פתרונות לקידום השתלבות משמעותית יותר של החברה הערבית בתעסוקה. בשנת 2019 הושקה התכנית בבית הנשיא לצד התחלת עבודת צוות העבודה בפגישות היכרות, מיפוי פעילויות ומהלכים קיימים וחשיבה על אתגרים מרכזיים לצד פתרונות ליישום. בשנת 2020 צפוי הצוות לקיים חמישה מפגשים נוספים, שבסופם יתקיים אירוע סיום בבית הנשיא, בו יוצגו התוצרים והמסקנות של כלל הצוותים לטובת גיבוש תכנית לאומית והשקעה במיזמים נבחרים.

בשנת 2019 סיימנו את תהליך ההתאמה לדרישות החוק הישראלי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות שהחל בשנת 2015, הן במבני החברה והן במתן שירותים ללקוחות. בציפייה קדימה, אנו מעוניינים לקדם את פעילות החברה ולבנות תכנית עבודה רב שנתית שתאפשר לנו לספק תנאים העולים על הנדרש בחוק ומותאמים לצרכי האוכלוסיות בפועל, על מנת להיות נגישים ככל הניתן לטובת העסקה של אנשים עם מוגבלויות. לדוגמה, על מנת לספק סביבת עבודה מתאימה, מינינו אחראי להעסקת אנשים עם מוגבלויות, האמון על הקשר השוטף של העובד מול החברה. אנו פועלים לעידוד העסקת עובדים עם מוגבלויות, חיזוק הקשר עם עמותת הנגישות וקיום פעילויות לקהילה, וכן הגברת מעורבות העובדים והמודעות לנושא.

ההתאמות שבוצעו במשרדי החברה ובמפעלים כוללות, בין היתר, הגברת הנגישות על ידי הרחבת דרכי הכניסה למפעלים, התקנת מתקני שתייה מותאמים, הקצאת חניות נגישות, הקצאת מקום לכיסאות נגישים באולמות התכנסות, והעברת סדנאות והדרכות לעובדים ומנהלים. בנוסף, הטמענו שינויים גם בעמדות הקפה על מנת לתת שירות מלא המותאם לכלל לקוחותינו; שינוי גובה דלפקים, הצגת תפריטים נגישים והכנסת מערכת שמע בנקודות המכירה.

כמו כן, בישראל ביטלנו את מוזיקת הרקע המושמעת בשילוב הקריינות בקבלת שיחה למוקד השירות שלנו. בהמשך לכך, שירות הצרכנים הותאם לפניות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט ומדיות חברתיות. אתר האינטרנט וסקר שביעות הרצון שלנו עברו התאמה והנגשה על פי הסטנדרטים המקובלים. כל אלו נעשו לטובת מתן שירות מיטבי, מכיל ולא מתפשר, הנגיש ומותאם לכלל אוכלוסיות מחזיקי העניין שלנו.

דוגמה נוספת היא שבשנת 2019 קלטנו בשטראוס ישראל במפעלינו בדרום שלושה עובדים חירשים-אילמים לפס הייצור. הדבר התאפשר בזכות העבודה שנעשתה להתאמת משמרות, מתקנים ותפקידים לעובדים עם צרכים שונים. להגברת השילוביות במפעל, באירועים האחרונים במפעלינו נעזרנו במתרגמת לשפת הסימנים.

יעדי שטראוס מים בנושא גיוון והכלה:

אוכלוסייה יעד סטטוס לשנת 2019
חברה ערבית להגיע לאחוז עובדים התואם את ייצוג האוכלוסייה במשק – כ-20% כ-4% עובדים מהחברה הערבית בשטראוס מים
עובדים עם מוגבלויות עמידה ב-5% עובדים עם מוגבלויות מכלל עובדי החברה כ-3% עובדים עם מוגבלויות בשטראוס מים

קידום מודעות לחשיבות הגיוון וההכלה

קבוצת שטראוס פעילה בקידום מודעות בקרב הקהילה העסקית, בפעילות תשתיתית עם שותפים מכל המגזרים אך גם באמצעות קמפיינים פרסומיים. כך החברה משלבת בקמפיין PRO, מילקי קפה טורקי וכד' – אנשים ממגוון הקשת המרכיבים את מארג החברה הישראלית.

מעבר למאמצים אלה לציון יום גיוון חוצה קבוצה סביב מועד יום האישה הבינלאומי, באתרי סברה ברחבי העולם מכירים בבסיס העובדים המגוון על ידי חגיגת ימים נוספים המשמעותיים לאוכלוסיות שונות במהלך השנה. בין היתר, מציינים את חודש ההיסטוריה השחורה (Black History Month), יום החמישי במאי (Cinco de Mayo), חודש הגאווה, חודש המודעות לסרטן השד, וחודש המורשת ההיספנית (Hispanic Heritage Month).

ראוי לציין את הקמפיין של סברה אשר שודר במהלך משחק הסופרבול בתחילת שנת 2020. הקמפיין גרף תגובות חיוביות רבות וקיבל הד תקשורתי אוהד בשל השימוש במגוון רחב של אנשים המייצגים קהילות חברתיות מגוונות. מבין משתתפי הסרטון, ניתן למצוא 19 סלבריטאים אמריקאים, כדוגמת השחקן ג'ליל וויט, הזמרת מל בי והראפר טי-פיין. כאמור, קיים ייצוג חברתי עבור קהילות מקומיות רבות, אולם קהילת הלהט"ב זכתה לייצוג היסטורי ראשון במעמד זה, על ידי שיתוף פעולה עם אומניות הדראג קים צ'י ומיז קרקר.

לצפייה בפרסומת הקמפיין ששודרה בסופבול:

קידום האיזון המגדרי

כחלק מאסטרטגיית הגיוון וההכלה, קבוצת שטראוס בחרה כיעד משותף את נושא האיזון המגדרי, מתוך הבנה שזוהי מטרה חוצת עולם, תרבויות וטריטוריות.

במהלך 13 השנים האחרונות אנחנו פועלים לקידום איזון מגדרי. המחויבות שלנו לקדם שוויון הזדמנויות לנשים קיבלה ביטוי גם בפעילות מחוץ לחברה (ראה פירוט בפרק קהילות). לצד זאת, בשנתיים האחרונות  הרחבנו את ההשקעה בגיוון הן בתוך החברה והן בסיוע לחברות הבנות. בשנת 2011, 36% מהתפקידים הניהוליים אוישו ע"י נשים, ובשנת 2019 עלה שיעור זה ל-45.5% (41% כולל פעילות משותפת בברזיל). לכן, אנו ממשיכים בפעולות להשגת היעד ומכוונים להגיע לשיעור של 50% נשים בתפקידי ניהול עד לשנת 2024. כמו כן, בשנת 2019 שיעור הנשים בדירקטוריון הקבוצה עמד על 50%.

בשנת 2019, המשכנו לתמוך בתכניות לשוויון מגדרי בישראל, כגון תכנית "מגשימות" לפיתוח נשים בקו הייצור בנצרת, צוות העבודה הייעודי המקדם מודעות מגדרית בקרב עובדים גברים ותכנית המנטורינג "אישה-לאישה", לנשים בתפקידים טרום-ניהוליים. כמו כן, השקענו רבות גם במאמצים חוץ-ארגוניים בעולם, כגון המשך קידום מיזם More than a cup להעצמת חוואיות קפה בטריטוריות שונות ברחבי העולם ופרויקט Florada להעצמת מגדלות קפה בברזיל (להרחבה אודות מיזמים אלו ראה פרק פרויקט פלורדה ופרק MTAC). כמו כן, שנת 2019 הייתה השנה השלישית ברציפות בה אנו מקיימים בשטראוס מים את תכנית "אישי-בשבילי"; זוהי תכנית פיתוח לקבוצות נשים שאינן מנהלות, המקנה כלים ללקיחת אחריות אישית על הפיתוח וההתפתחות שלהן. התכנית מתמקדת ביכולות ובתפיסות המגדר של נשים טרום תפקיד ניהולי.

בנוסף, כמדי שנה, גם בשנת 2019 ציינו את יום האישה הבינלאומי בכלל אתרי החברה בסדרת אירועים תחת הכותרת "חוגגים גיוון", אנו רואים ביום זה הזדמנות לקדם את תפיסת הגיוון בקבוצה ולעודד את המעורבות והמודעות של הארגון כולו. גם בשנת 2019 קיימנו עשרות פעילויות לחיזוק השיח והפעולות בנושא.

דוגמאות לפעילויות לקידום שוויון מגדרי באתרים ברחבי העולם ב-2019:

 • רומניה: קיום פעילויות קהילתיות המעודדות לחינוך והעצמת נשים בסביבת מפעל הקפה.
 • פולין: יוזמת מנטורינג במחלקת הייצור במפעל הקפה אשר מעודדת ומאפשרת לנשים לעסוק במשרות בהן אחוז הנשים נמוך. בסוף 2019 הועסקו שמונה ממשתתפות התכנית במשרות שלא היו פתוחות להן בעבר.

יחד עם הבנת חשיבות הנושא ועם המאמצים הנוכחיים, אנו, בשטראוס, מבינים שיש לפנינו עוד דרך ארוכה במסע לקידום גיוון והכלה. בשנת 2020 אנו עתידים להגדיר יעדים ארגוניים, נוספים לאלו העוסקים בשוויון מגדרי, לטובת קידום ותמיכה בתהליכים והשינויים המתרחשים וכדי להמשיך ולאתגר את עצמנו למאמצים מיוחדים בנושאים אלה.

קידום הזדמנויות לעובדים מהחברה הערבית

כדי לקדם את השוויון החברתי בישראל ולסייע לקרב בין האוכלוסיות השונות, בשלוש השנים האחרונות אנו פועלים ליצירת הכלה נרחבת יותר של העובדים מהחברה הערבית בארגון שלנו.

החברה הערבית מהווה 21% מאוכלוסיית מדינת ישראל ושילוב שלה בכוח העבודה הינו קריטי לכלכלה הישראלית, לפריון המשק ולחיזוק יחסי האמון בין כלל האזרחים והאזרחיות. מתוך כך, ומהבנת הערך האמיתי לעסק ולחברה, אנחנו פועלים ליצירת הכלה נרחבת יותר של עובדים מהחברה הערבית בארגון. בשטראוס יש ייצוג של 23% עובדים מהחברה הערבית (יותר מחלקם באוכלוסייה, כאמור) והמאמצים המרכזיים שלנו הינם בגיוס וקידום עובדים לתפקידים ניהוליים ומקצועיים.

בשנת 2019 הגדלנו את כמות העובדים מהחברה הערבית בתפקידים מקצועיים וניהוליים בשטראוס ישראל מ-48 בשנת 2018 ל-64.

בשנת 2019 המשיכו שטראוס ישראל ושטראוס מים בשיתופי הפעולה עם מיזם קו-אימפקט, שותפות חוצת-מגזרים שהוקמה בשנת 2013 במטרה להשיג פריצת דרך בתעסוקת עובדים מהחברה הערבית בישראל ולשפר את הכלכלה המקומית והסולידריות החברתית. בשטראוס שמנו לנו למטרה ליצור תפיסות ארגוניות חדשות אודות גיוון, רב-תרבותיות והכלה, ולהוביל תהליך יציב של שינוי תרבותי. היוזמות שהמשכנו לקדם בנושא זה בשנת 2019 כללו:

 • ועדת היגוי ייעודית המורכבת ממנהלי מפעלים, ראשי חטיבות ומנהלים בכירים נוספים, התכנסה כשלוש פעמים במהלך השנה למעקב אחר עמידה ביעדים ודיון בסוגיות משמעותיות רלוונטיות.
 • הרחבת הגיוס מהחברה הערבית והענקת ליווי והדרכה למועמדים מתאימים. בשנת 2019 גובש נוהל ותהליך גיוס מותאם לעובדים מהחברה הערבית עם מיקוד במשרות אשר פוטנציאל ההצלחה בהן הוא גבוה.
 • התנעת תכנית Bootcamp כלכלנים להכשרת מועמדים מהחברה הערבית לתפקידים פיננסיים, במטרה להכיר את המועמד מהחברה הערבית מקרוב, להעניק לו כלים מקצועיים וחשיפה לתרבות הארגונית.
 • השתתפות בירידי תעסוקה ייעודיים של החברה הערבית.
 • התקיימו דיוני הנהלה בכלל החטיבות במטרה להרחיב את סוכני השינוי בקרב המנהלים ולהקים צוותי עבודה לקידום הגיוון בתוך החטיבות.
 • המשך קיום סדנאות פנימיות למנהלים ולעובדים בנושא גיוון, רב-תרבותיות והכלה והדגשת הגיוון בהדרכות ובתקשורים פנימיים בשפות שונות, כגון ברכות לחגים ועוד.
 • המשך פעילות פורום עמיתים לעובדים מהחברה הערבית, ובו בשנת 2019 היו 15 עובדים מהחברה הערבית, המחויבים לסיוע בהובלת השינוי ובבניית כלים מתאימים. בשנת 2019 התקיימו שלושה מפגשי עמיתים אשר נגעו בתהליכי ליבה חשובים בארגון. בשגרות העבודה של הפורום מתנהלות שתי תתי קבוצות, אחת עוסקת בתהליכי גיוס והשנייה בתהליכי קידום.
 • בשנת 2019, כחלק ממאמצי הגיוס, התחלנו עבודה על פיתוח קיט לקליטה וניהול מגוון עבור מנהלים. בנוסף, החלנו השתתפותנו בתכנית מנטורינג של קו-אימפקט, כעת בהשתתפות שלושה מנהלים.
 • מנכ"ל שטראוס ישראל מוביל את צוות העבודה לקידום פריון בחברה הערבית במסגרת הפורום הכלכלי חברתי.
 • יו"ר דירקטוריון קבוצת שטראוס אירחה משלחת של גורמים בכירים מקרן רוטשילד לשיתוף תובנות וחשיבה משותפת לקידום העסקת עובדים מקרב החברה הערבית בכלל המשק.

עשייה זו תומכת בשלושה מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

 • שוויון מגדרי (יעד 5)
 • מתן הזדמנות שווה (יעד 10)
 • שיפור כלכלה (יעד 8)