קהילות – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
100 הפחתנו 100 טונות של סוכר ממוצרינו בשנת 2019. משנת 2011, הפחתנו 6,100 טונות סוכר במצטבר
14.6 בשנת 2019 קבוצת שטראוס תרמה סך של 14.6 מיליון ש"ח במוצרים, תרומות כספיות ושווי שעות התנדבות
5.3 כ- 5.3 מיליון ₪ הושקעו בתכנית החברתית לעובדי שטראוס ישראל ב-2019 וכ-37 מיליון ₪ בארבע השנים האחרונות
246 השקנו 246 מוצרים חדשים ללא גלוטן בישראל בשנת 2019
13,300 הרחבנו את המיזם החברתי שלנו לתמיכה במגדלות הקפה - "More than a cup" ל-10 שותפויות פעילות ב-8 מדינות, הכוללות 13,300 מגדלות קפה
28,800 בשנת 2019 עובדי קבוצת שטראוס התנדבו סך כולל של 28,800 שעות בקהילה, למעלה מפי שניים משנת 2018
136 השקנו 136 מוצרים ללא לקטוז ו-11 מוצרים דלי לקטוז בישראל בשנת 2019
38% כ- 38% מכלל העובדים קיבלו משוב ביצועים רשמי בשנת 2019
41% מהעובדים שקודמו בשנת 2019 היו נשים (לא כולל ברזיל)
22 שעות הדרכה בממוצע לעובד