תמיכה במחזיקי.ות עניין בצל משבר הקורונה – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
תמיכה במחזיקי.ות עניין בצל משבר הקורונה – קבוצת שטראוס

תמיכה במחזיקי.ות עניין בצל משבר הקורונה

אירועים גלובליים, בלתי צפויים ובעלי השלכות כבדות על מערכות כלכליות, חברתיות וסביבתיות, בדומה למשבר הקורונה, מחייבים.ות את כולנו להתאחד, לתמוך ולסייע בהתמודדות. האתגרים שהציבה בפנינו הקורונה היו מורכבים במיוחד וחייבו שינוי תפיסה והתמודדות מסוג חדש. עם פרוץ המגיפה, הבנו שנדרש להתאים את אופן הפעולה למצב החדש, נערכנו במיידית וגיבשנו תוכנית שתאפשר לחברה לשמר את האקוסיסטם בתוכו אנחנו פועלים.ות ככל הניתן גם בתקופה של טלטלה. מיקדנו מאמצים בשמירה על הרציפות העסקית תוך שמירה מוקפדת על בריאותם של נשות ואנשי שטראוס ובמקביל יזמנו מהלכים בהסתכלות על מחזיקי.ות עניין חיצוניים מתוך הבנה שהמגיפה פוגעת בחוסן של רבים.ות מהם. גיבשנו תוכניות מגוונות לתמיכה באנשים שהקיפו מעגלים רבים מתוך מחויבות ערכית מוסרית לצד הבנה שחוסן חברתי וכלכלי של הקהילות והמדינות בהן אנו פועלים.ות הוא תנאי לרציפות ולשגשוג העסקי שלנו גם בעתיד.

במהלך חודש פברואר החלנו ביישום התאמות בתוכניות העבודה על מנת לשמר את הרציפות העסקית והתפעולית, תוך גיבוש תכנית פעולה מובנית ומוסדרת מול כלל מחזיקי.ות העניין. בראש ובראשונה – העובדים.ות שלנו, הלב של החברה, הקהילות שעוטפות אותנו, הספקים.ות והלקוחות שלנו, והאקו-סיסטם העסקי שלנו.

הקפדנו על מתן מענה רב מימדי, שמירה על בריאות העובדים.ות שלנו, על אספקת מוצרי המזון באופן שוטף ורציף ללקוחות שלנו- צרכנים.ות וקמעונאיות בתקופת צריכה מוגברת; תמכנו בספקים.ות במידע ובמנגנוני סיוע שונים; הרחבנו את תקציב התמיכה בקהילה גם דרך תרומות וגם באמצעי תמיכה אחרים באוכלוסיות מגוונות שמתמודדות עם השלכות משבר הקורונה.

התפיסה שאימצנו גרסה שיש לבצע פעולות מיידיות לחיזוק ותמיכה, ויש לפתח מבט צופה פני עתיד כדי לאמץ תכניות פעולה לשיקום ובנייה מחדש לכשהמצב יאפשר זאת. תפיסה זו מנחה אותנו בכלל תחומי הקיימות השונים כדוגמת שימור וחיזוק החוסן החומרי והנפשי של עובדינו.תינו, הגברת הגיוון וההכלה, חיזוק שרשרת האספקה ועוד.

מבט-על התמודדות קבוצת שטראוס עם משבר הקורונה

לאורך תקופת המשבר, קבוצת שטראוס מחויבת להבטחת המשכיות עסקית המאפשרת הבטחת מזון בכל המדינות והשווקים בהן היא פועלת תוך התאמת נהלי העבודה, הבטחת בריאות העובדים והעובדות ותמיכה במחזיקי.ות העניין השונים.ות. ראו להלן מבט-על על אופי הפעולות השונות:

עובדים.ות

 • הבטחת בריאות פיזית ונפשית – באמצעות התאמת נהלי עבודה, תקשור מורחב ותכנית מורחבת לייעוץ רפואי וסוציאלי.
 • תמיכה כספית/חומרית באמצעות הקמת קרן לתמיכה, מענקים ומשלוח מוצרי מזון
 • תקשורת רציפה ופתוחה, והגברת הדיאלוג עם העובדים.ות.

קהילה

 • פיתוח מגוון מיזמים לסיוע כספי ו/או במוצרים בקהילות השונות בהן אנו פועלים ברחבי עולם – תמיכה בצוותים רפואיים, אזרחים.ות ותיקים.ות, משפחות אשר נפגעו מהמשבר ועוד.
 • שבוע אחריות חברתית 2020 בקבוצה נערך בצל המשבר תוך התאמה לצרכים ולמגבלות להבטחת בריאות הא.נשים

 

בריאות

 • תמיכה במוסדות וצוותים רפואיים וגריאטריים, ע"י תרומת כמות גדולה של מוצרים באזורים שונים בעולם.
 • תרומת ברי מים לבתי חולים בישראל ובסין.
 • פיתוח ותרומת מכשירים לחיטוי ציוד רפואי.

ספקים

 • הקמת קרן בישראל בסך 7 מיליון ₪ לתמיכה בספקים.ות, הקדמת תשלומים, סיוע בהלוואות ועוד.
 • סיוע לספקים קטנים/בינוניים - ע"י הנגשת מידע, עידוד רכישה מהם ע"י לקוחות שטראוס, ורכישת תוצרת לטובת תרומות.
 • פיתוח מיזמים שיאפשרו תעסוקה לספקים.ות בתחומים נוספים כגון מדיה והפקה.

 

אקו-סיסטם

 • שיתוף פעולה עם הרשויות, איגודים מקצועיים ויצרני.ות מזון מסביב לעולם, להבטחת מענה מיטבי לצרכי התקופה.
 • בישראל, הובלת מהלך של כ- 50 חברות עסקיות ועם איגוד המזון לחלוקת 10,000 סלי אוכל לאזרחים.ות ותיקים.ות  לרגל חג השבועות.

מזון

 •  תמיכה במשפחות ויחידים.ות במצוקה כלכלית, בתרומת מזון מסיבית.
 •  תרומת סלי מזון: ישראל, מעל 22 אלף סלי מזון.
 •  תמיכה בכ-12 אלף משפחות בישראל בשוברי מזון- תוך איתור והתמקדות משפחות מתחומי עיסוק שנפגעו במיוחד ממשבר הקורונה.
 •  פיתוח מוצרים לחיזוק הבריאות בתקופת הקורונה והסגרים הממושכים.