המשכיות עסקית ואספקת מזון ללקוחות – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
המשכיות עסקית ואספקת מזון ללקוחות – קבוצת שטראוס

המשכיות עסקית ואספקת מזון ללקוחות

מיד עם פרוץ משבר הקורונה התמקדנו, יחד עם שמירה על בריאות הא.נשים שלנו, במאמץ לשמור על יכולת ייצור ותזונה ללקוחותינו ברחבי העולם- וזאת בעת ביקושים מוגברים ומשתנים נוכח מדיניות ההישארות בבתים. לצורך זה, נדרשנו להיערכות משמעותית בשמירה על בריאות העובדים.ות תוך הפרדה מוחלטת בין משמרות והבטחת המשך הייצור כלל המפעלים.

הוקמה וועדת היגוי חירום לניהול המשבר בקבוצה בהובלת סמנכ"ל הטכנולוגיות של הקבוצה ובכל אחת מהחברות הבנות הוקם צוות היגוי שדווח באופן שוטף לוועדה כחלק מניהול סיכונים. בנוסף הוקמו צוותי עבודה ייעודיים לתחומי משנה. הועדה והצוותים גיבשו במהירות נהלי עבודה מותאמים, הוציאו תקשורים שוטפים לעובדים.ות עם הנחיות ובקרות מתעדכנות; פעלו להטמעת סטנדרטי העבודה המותאמים למגבלות המגיפה בעזרת שילוט ומערכות ייעודיות שהותקנו בכל אתרי הפעילות ; וקבעו מנגנונים לטיפול מידי ויעיל במקרי חשיפה של עובדים.ות לחולים מאומתים. הועדה והצוותים ביצעו התאמות למצב המשתנה תדירות לאורך השנה תוך קשר מתמיד עם רשויות הבריאות וגופים שונים. בישראל קיימה החברה קשר רציף עם משרד הבריאות, התאחדות התעשיינים ויצרנים אחרים. מתוך תפיסת האחריות של שטראוס כלפי המשק והחברה הישראלית, ראש ועדת היגוי חירום בישראל, סמנכ"ל איכות מזון בטיחות ואיכות סביבה, היה חבר גם בפורום הקורונה הארצי בהובלת משרד הבריאות ונטל חלק בדיאלוג ולמידה הדדית לצורך שיפור ההתמודדות הקולקטיבית עם המשבר.

במקביל להמשך עבודת הייצור, נדרשה התארגנות מהירה להמשך עבודה מרחוק של מאות עובדים.ות נוספים. יחידת מערכות המידע התגייסה לסייע בתשתיות הנדרשות למעבר מסיבי ובלתי-צפוי זה, על מנת לאפשר המשכיות עסקית מלאה.

הניהול הסדור והמתוקשר היטב של המשבר סיפק ודאות ובטחון לעובדים.ות בתקופה של אי בהירות וחוסר ודאות עם הנחיות חדות וברורות. תוצאות חיוביות אלו ניכרו בבירור ממשוב העובדים.ות בסקרים השונים שנערכו לאורך 2020. תחושות ודאות ובטחון אלו, סייעו בתורן משמעותית להמשכיות העסקית ולעמידה בביקושים המוגברים.

משבר הקורונה וצריכת המזון הביתית המוגברת- הדגישו יותר מתמיד את הצורך בחדשנות בתחום המזון, ובהתאמתו המרבית לצרכי קהלים ואוכלוסיות שונות, ומצבי חיים משתנים. אחת הדוגמאות הרלוונטיות לתקופת הקורונה הינו מהדורות מוגבלות שהושקו במהלך 2020 ע"י מותג אקטימל (דנונה), הכוללות ויטמין C ו-D, לחיזוק ההגנה הטבעית של הגוף. דוגמא נוספת היא הצריכה המוגברת משמעותית של שיבולת שועל בשנת 2020, של צרכנים.ות המעוניינים באורח חיים בריא יותר. שטראוס החלה לשווק את המותג הבינלאומי והנמכר ביותר בעולם ובישראל מזה 140 שנה, Quaker, כדי לתמוך בהעדפות צרכניות משתנות אלו ולתמוך בבריאותם.