דירוגי ESG – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
דירוגי ESG – קבוצת שטראוס

דירוגי ESG

קבוצת שטראוס מקדמת שקיפות מלאה להצגת העשייה לקידום קיימות בכל החברות בקבוצה. שקיפות זו באה לידי ביטוי בדירוגים המבוצעים ע"י חברות אנליזה ודירוג בינלאומיות ומקומיות אשר מנתחים את ביצועי ה-ESG של הקבוצה בהתאם לפרסומי הקבוצה ולדוח קיימות זה. הדיאלוג שמתקיים עם חברות המדדים מאפשר למידה והעמקה בעשייה לצד זיהוי פערים אפקטיבי, היכרות עם ציפיות ומגמות בולטות בתחום ברמה הגלובלית והמקומית.

במהלך 2020 קבוצת שטראוס ניהלה דיאלוג שוטף ודורגה ע"י מספר גופי דירוג וניתוח. תוצאות הדירוגים והניתוח ע"י הגופים השונים שימש ליצירת תכנית שיפור וצמצום פערים, אשר יושמה כבר בחלקה במסגרת הפרקטיקות המעודכנות המוצגות בדוח זה.

להלן תוצאות דירוגי ה-ESG העדכניות ביותר של קבוצת שטראוס:

גוף אנליזה ודירוג: טווח ציון ציון/דירוג שטראוס 2020
MSCI ESG Score CCC-AAA AA
SUSTAINLYTICS 0-40 30.6
Bloomberg ESG Disclosure Score 0-100 54.4
FTSE4GOOD ESG Score 01-May 2.9
מדד מעלה כסף-פלטינה+ פלטינה+