נושאים מהותיים – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
נושאים מהותיים – קבוצת שטראוס

נושאים מהותיים

הסוגיות שזיהינו בשנת 2014, אשר מייצגות את ההשפעות החשובות ביותר שלנו והינן המשמעותיות ביותר עבור מחזיקי.ות העניין שלנו, נותרו בעינן, וממקמות את התזונה המאוזנת ואורח החיים הבריא בלב סדר העדיפויות שלנו. נושאים אלו הוגדרו לאחר התייעצויות עם מחזיקי.ות העניין שלנו, ונבחנים מדי שנה במסגרת סקרים פנימיים ופעילויות שוטפות במגוון ערוצים. הנושאים המהותיים נבחנו במהלך העדכון שבוצע לאסטרטגיית הקיימות של שטראוס במהלך 2020.

נושאים מועדפים אלו משמשים להגדרת המטרות האסטרטגיות של החברות בקבוצת שטראוס, והן פועלות להשגת היעדים השנתיים, הרלוונטיים לפעילותן העסקית, בהתבסס על תחומי ההתמקדות הספציפיים של מחזיקי.ות העניין.


קידום אורח חיים בריא

שיפור איכות חיי הצרכנים.ות והעובדים.ות שלנו

שיווק אחראי ושקיפות מוצרית

סיוע לצרכנים.ות בקבלת החלטות מושכלות

צמצום צריכת משאבים ויצירת פסולת

שמירה על כדור הארץ לדורות הבאים

שרשרת אספקה אתית

ניהול סיכונים סביבתיים וחברתיים

גיוון בכל מה שאנחנו עושים.ות

תמיכה בחדשנות, ביצירתיות, ומתן הזדמנות לכל

יצירת מעורבות והשקעה בעובדי החברה

התאמת הארגון להשגת יעדי הקיימות

תחומי עניין עיקרייים בקרב מחזיקי העניין הנכללים בדוח זה

צרכנים ואנשי מקצוע בתחום התזונה מבחר מזונות בריאים, תמחור בר-השגה
עובדים שוויון הזדמנויות, פרנסה בכבוד, התפתחות אישית
ספקים הזדמנות להיות מעורבים, שותפות, יחסי מסחר הוגנים
רגולטורים ציות ואכיפה, שיתוף בידע
משקיעים ממשל תאגידי יציב, ניהול סיכונים, התנהגות מוסרית
ארגונים חברתיים תמיכה בקהילות, שמירה על הסביבה