מסגרת הקיימות של שטראוס לקידום ESG – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
מסגרת הקיימות של שטראוס לקידום ESG – קבוצת שטראוס

מסגרת הקיימות של שטראוס לקידום ESG

תפיסת הקיימות בקבוצת שטראוס מבוססת על המחויבות שלנו להיות חברה שמשפרת את חיי הא.נשים. באופן טבעי כחברת מזון ומשקאות יש לנו קשר קרוב עם א.נשים, יש לנו אחריות להעניק להם מזון בטוח, איכותי ומזין. יש לנו השפעה על בריאות הציבור והשפעה משתנה בתחומי סביבה, כלכלה וחברה בכל מקום בו אנו פועלים.ות. מסגרת הקיימות שלנו נגזרת מהיעוד, מערכי החברה, נשענת על ניתוח המגמות והציפיות מסקטור המזון בעולם ומותאמת לשינויים בתפיסות ובציפיות של מחזיקי.ות העניין של החברה באופן שמאפשר לנו ליצור ערך ולשלב מגוון צרכים בתהליכי קבלת ההחלטות. קיימות היא חלק מהאסטרטגיה העסקית של החברה ומהפעילות היום יומית שלנו, ומהווה מנוע לשיפור, לצמיחה ולבניית אמון ביננו לבין מחזיקי.ות העניין של הקבוצה. כחברה גלובלית הפועלת בתחומים מגוונים, אנו נצמדים.ות למסגרת בעלת רלוונטיות גלובלית, בה זיהינו שלושה מיקודים מרכזיים ושישה תתי תחומים חוצי-קבוצה הרלוונטיים לכלל הפעילות העסקית, חברתית וסביבתית שלנו ברחבי העולם. כל חברה בקבוצה מגדירה את המטרות והיעדים שלה, בהתבסס על אסטרטגיית הקבוצה, הפעילות והצרכים המקומיים שלה וסדר העדיפויות של מחזיקי.ות העניין שלה, וכן מבצעת הערכה ספציפית של הסיכונים וההזדמנויות שבפניה. כך, מתאפשר לנו לפעול כחברה גלובלית בת-קיימא, תוך הענקת גמישות לכל חברה בפעילותה.

המיקודים/רבדים באסטרטגיית הקיימות של הקבוצה נבנו בהתאמה ל- ESG:

Protect our Planet

אחריות סביבתית

People and Communities

א.נשים וקהילות

Practice good business

התנהלות עסקית אחראית

E (Environment)

סביבה

S (Social)

חברה

G (Governance)

ממשל תאגידי

מנהיגות מקדמת קיימות

דירקטוריון הקבוצה, בראשות יושבת הראש עופרה שטראוס, בוחן את המהלכים המרכזיים לניהול נושא הקיימות, מנחה ומאשר את האסטרטגיה ותכניות הפעולה שלנו. הצוותים הניהוליים שלנו מדווחים על התקדמותם לדירקטוריון החברה אחת לשנה. חברי.ות ההנהלה אחראים.ות על קידום קיימות בתחומי פעילותם.ן ולכל חברה בקבוצה קיים מערך מובנה לקידום אסטרטגיית הקיימות.

בנוסף, כל חברה פועלת על פי שלושת הרבדים שגיבשנו בתהליך פיתוח אסטרטגית הקיימות הגלובלית, תהליך אשר החל בקבוצה בשנת 2019, בשל אילוצי משבר הקורונה ומצוי כעת בשלבי אישור סופיים.

אסטרטגיית הקיימות החדשה

בסוף שנת 2019 יצאנו לתהליך פיתוח אסטרטגיית קיימות חדשה לקבוצה, אשר מביא בחשבון נקודות מבט גלובאליות ומקומיות, טרנדים ומגמות עולמיות, יוזמות מובילות והזדמנויות לשיפור ההשפעה שלנו בנושאים מהותיים ועוד. קבוצת שטראוס רואה את הקיימות כנדבך מרכזי בפעילותה וכחלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה, ובהתאם גיבשנו תפיסה ארוכת טווח במטרה להציע אסטרטגייה.

קיימות מובילה ואפקטיבית לעשור הקרוב. האסטרטגיה מציבה יעדים שאפתניים על מנת שנוכל ליצור השפעה חיובית בתחומי הסביבה והחברה. במסגרת האסטרטגיה החדשה, הוגדרו תחומים בהם נמשיך לפעול לשיפור לצד תחומים בהם נדרש לבצע קפיצת מדרגה משמעותית, והוגדרו מדדים שיבחנו את הביצועים וההתקדמות שלנו בהתאם ליעדים. תהליך זה נבנה בשיתוף מלא של הנהלת הקבוצה ונמצא בתהליכי אישור סופיים.

מחויבות ההנהלה לקידום ESG

במסגרת גיבוש אסטרטגיית הקיימות לקבוצת שטראוס, העבודה עם הנהלת הקבוצה והחברות והמחויבות שלנו לקידום קיימות, הוחלט על הגדרת סדרת יעדי ESG מרכזיים ומשמעותיים לפעילותנו בהובלת מנכ"ל הקבוצה. היעדים נגזרו מפעילות הליבה, יעדי החברות ובהלימה למאמצים הגלובליים של מדינות וחברות להשגת יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא (SDGs) עד 2030. בשלבי אישור סופיים.

אנחנו מחויבים.ות להמשיך ולשפר את המזון שאנחנו מייצרים.ות, להרחיב את מגוון האפשרויות שאנחנו יוצרים.ות לא.נשים עם מענה מגוון לצרכי והעדפות תזונה ייחודיות אבל גם להוות גורם שמקדם הזדמנויות בתחומים נוספים כגון: הזדמנויות להשתלבות שיוונית בתעסוקה של קהילות מגוונות. תפיסת הקיימות שלנו משלבת בין פעולות שנדרש לשמר ולשפר בהווה לבין עיצוב תשתיות ותהליכים שיאפשרו שיפור גם בעתיד. אנו מחויבים.ות  להמשיך ולהגביר מאמצים תוך כדי שאנו פועלים.ות יחד עם שותפים ושותפות, ארגוני חברה אזרחית, גופי ממשל, ספקים.ות ולקוחות כדי לשפר את ההשפעה שלנו גם בעתיד.

אסטרטגיית ויעדי הקיימות של שטראוס מים

במהלך 2020 הוקם צוות קיימות סביבתית ייעודי בחברה אשר גיבש את מסגרת העבודה ליישום האסטרטגיה הגלובלית והמיקודים שהוגדרו בהתאמה למהות הפעילות בחברה. בכל תחום הוגדרו מנהלים.ות אשר מובילים.ות את היישומים השונים. החברה בחרה לשים דגש ייחודי על איכות הסביבה ובהתאם, ביצעה ניתוח השפעה סביבתית למחזור חיי מוצר (LCA) והגדירה תחומי מפתח לצמצום ההשפעה הסביבתית. בנוסף, צוות הקיימות הגדיר סדרה של מיזמים סביבתיים במספר מימדים, מעבר לעמידה בתקני איכות ורגולציה בתחום:

 • תהליכי חשיבה ירוקים יותר Greener Thinking – יוזמות לקידום חשיבה ירוקה בקרב מנהלים.ות ועובדים.ות כדוגמת: תמריך מואץ להעלאת רעיונות בתחום ע"י העובדים, העמקת הבנת עמדת הצרכן בתחום הקיימות.
 • מוצרים ירוקים יותר Greener Product – יוזמות לצמצום טביעת הרגל האקולוגית של מוצרי החברה כך שיהיו יעילים יותר אנרגטית וצורכים פחות  אנרגיה בבית הלקוח.ה.
 • אריזות ירוקות יותר Greener Packaging – יוזמות לקידום צמצום שימוש באריזות במרל"וג ובחלפים.
 • חומרים מתכלים יותר Greener Consumables – פיתוח פלטפורמה צרכנית פשוטה, נוחה ומתגמלת למחזור המתכלים כדוגמת: עידוד לקוחות למחזור מטהר ונורה באמצעות הטבה.
 • תרבות ירוקה יותר Greener Culture – יוזמות לקידום תרבות של קיימות והעלאת המודעות הארגונית בקרב מנהלים.ות ועובדים.ות.
 • משרדים ירוקים יותר Greener Office –יוזמות סביבתיות לצמצום טביעת הרגל האקולוגית של משרדי החברה כדוגמת: הגברת אפשרויות מיחזור, צמצום שימוש בנייר לתלושי שכר ולהדפסות, חסכון בשקיות, בחשמל, הרחבת אפשרויות עבודה מהבית.

בהתאם לאסטרטגיית הקבוצה, גיבשה החברה תוכניות פעולה להרחבת העשייה בזירה החברתית, הרחבת העסקת עובדים.ות מאוכלוסיות מגוונות וקידום הנגשת המוצרים לציבור א.נשים עם מוגבלות, הגדלת בטיחות מוצרים וכן, מכירה אחראית. החברה החלה בתהליכים למעקב וניהול המיזמים שהוגדרו והגדרת מדדי קיימות לשנים הבאות.

בנוסף לתהליכים אלו שטראוס מים הגדירה מהם יעדי פיתוח בר-קיימא של האו"ם (SDGs) הרלוונטיים לפעילותה אשר יאפשרו איתור הזדמנויות לפעולה. המחויבות שלנו לאיכות החיים של לקוחותינו, תוך שמירה על עקרונות הקיימות, תואמת במהותה לכמה מיעדי פיתוח בר-קיימא של האו"ם. היעדים מולם פועלת החברה הינם:

עצם הייעוד של שטראוס מים והמסר המרכזי להשפעה בריאותית וסביבתית. עצם הייעוד של שטראוס מים והמסר המרכזי להשפעה בריאותית וסביבתית. מתן הזדמנות שווה לאוכלוסיות מוחלשות ולבעלי מוגבלות. חדשנות בשיפורים – שימוש בטכנלויוגיות חדשניות לשיפור המוצרים תוך התחשבות בסביבה. - קידום רכש מקומי אחראי   הפחתת פליטות גזי חממה
- מציאת פתרונות לשימוש חוזר בחומרים וטיפול מקיים בפסולת
- עידוד הטמעת נורמות עבודה מקיימות ע"י הספקים שלנו
- קידום גישת שיווק אחראי

יעדי שטראוס מים לשנת 2030 :

 • גישה למים: אספקת טכנולוגיה ומים במחיר הוגן במטרה להציע מים בטוחים ובריאים למשתמשים.ות
 •  סביבה: אנרגיות מתחדשות – 50% ממקורות האנרגיה יהיו ממקורות מתחדשים
 • סביבה: כלכלה מעגלית בתחום האריזות – 75% מהאריזות יהיו ברות שימוש חוזר / מחזור / מתכלות / מיוצרות מחומרים ממוחזרים
 • סביבה: הפחתה של לפחות 30% במדרך הפחמני
 • קידום גיוון והכלה: 5% א.נשים עם מוגבלות מכח העבודה ; 15% מהעובדים.ות מהחברה הערבית ; ייצוג של 10% ניהול מגוון בהנהלה ובדירקטוריון

אסטרטגיית ויעדי הקיימות של שטראוס ישראל:

 • אנרגיות מתחדשותמעבר ל-100% אנרגיה מתחדשת במתקני החברה בישראל עד לשנת 2040. לצורך הגשמת היעד- החברה יצרה תכנית רב-שנתית להקמת תשתיות אנרגיה סולארית (PV) במרבית אתרי הייצור והמרכזים הלוגיסטיים ברחבי ישראל. יישום ראשוני של תכנית זו מתוכנן למספר אתרים במהלך 2021. יעד זה מורכב מסדרת יעדי ביניים כדלקמן:
מדד יעדי הפחתה 2025 יעדי הפחתה 2030 יעדי הפחתה 2040
צריכת אנרגיה כוללת ממקורות מתחדשים (כולל תחבורה) 25% 85% 100%
צריכת אנרגיה כוללת ממקורות מתחדשים (ללא תחבורה) 30% 85% 100%
צריכת חשמל ממקורות מתחדשים 20% 100% 100%
 • הפחתת פליטת גזי חממה – בהתאם ליעדי המעבר לאנרגיות מתחדשות, הוגדר יעד ל- 100% הפחתה בפליטת גזי החממה (אבסולוטית ופר יחידת תפוקה) עד לשנת 2040 בהתאם ליעדי הביניים הבאים:
מדד יעדי הפחתה 2025 יעדי הפחתה 2030 יעדי הפחתה 2040
הפחתת פליטת גזי חממה ליחידת תפוקה 40% 90% 100%
הפחתת פליטת גזי חממה אבסולוטית 20% 85% 100%
עצימות – צריכת אנרגיה ליחידת תפוקה 20% 25% 55%
 • אריזות – עד שנת 2025, 95% מאריזות שטראוס יהיו ניתנות למחזור / שימוש חוזר / מתכלות / מיוצרות מחומר ממוחזר.
 • טיפוח חקלאות מקיימת – עד שנת 2025 כ- 90% מהרכש החקלאי של שטראוס ישראל יתבסס על חקלאות מקומית; 100% יישום של מהלך רפת מקיימת.
 • צמצום בזבוז מזון – פיתוח מיזמים להבטחת צמצום בזבוז מזון במפעלים וכן, קידום מהלכים מול צרכנים.ות.

אסטרטגיית הקיימות של סברה-אובלה:

חברת סברה-אובלה מצויה בשלבים האחרונים של אישור אסטרטגיית הקיימות של החברה, בתאימות לאסטרטגיית הקבוצה. לשנת 2021 החברה פועלת להשקה ותקשור של אסטרטגיית הקיימות לצד השקה ויישום של יעדים חדשים לצמצום פסולת וקידום אנרגיות מתחדשות. בנוסף, החברה פועלת להמשך קידום מודעות לאורח חיים בריא והמשך קידום רכש מקומי תוך מיקוד בהרחבת גידול שומשום באוקלהומה. 

אסטרטגיית ויעדי הקיימות של שטראוס קפה:

שטראוס קפה הייתה שותפה פעילה בעיצוב האסטרטגיה הגלובלית של הקבוצה והגדירה יעדים שאפתניים ליישום האסטרטגיה המותאמת. בנוסף, ביצעה שדרוג במערכות הניטור של הנתונים לכדי ניהול מבוסס KPI המאפשר קבלת תמונת מצב ברורה אודות כלל היעדים במערכת מתכללת. יעדי החברה לשנת 2030 בשלבי אישור סופיים.