אימפקט כלכלי על מחזיקי.ות העניין – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
אימפקט כלכלי על מחזיקי.ות העניין – קבוצת שטראוס

אימפקט כלכלי על מחזיקי.ות העניין

ההשפעה של הקבוצה על מחזיקי.ות העניין מגוונת. עיקר הערך הכלכלי שאנו מייצרים.ות כקבוצה מנותב חזרה למחזיקי.ות העניין שלנו. כ-62% מסך הערך הכלכלי (הכנסות, ריבית על נכסים והשקעות) שלנו ב-2020 שימש לתשלום עבור מוצרים ושירותים שנצרכים במסגרת פעילותנו העסקית. כ- 22% מהערך הכלכלי הועבר לעובדים והעובדות שלנו, כשכר וכתגמול על פעילותם.ן. כ-0.4% מהערך הכלכלי הושקע ישירות בקהילות שלנו, בדמות תרומות כספיות, מוצריות ושעות התנדבות של הצוותים שלנו

פריסת הערך הכלכלי למחזיקי.ות העניין שלנו בשנים האחרונות:

.

במיליוני ₪ ( שקל חדש)
2017 2018 2019 2020
ערך כלכלי ישיר מיוצר על ידי החברה (הכנסות, ריבית על נכסים והשקעות) 5,488 5,635 5,700 5,879
ערך כלכלי שחולק
הוצאות תפעוליות (תשלומים לספקים) 3,604 3,578 3,541 3,625
שכר והטבות לעובדים.ות 1,212 1,277 1,273 1,277
תשלומים לספקי הון 449 418 364 443
תשלומים לבעלי.ות מניות 228 204 254 229
תשלומים לממשלות 100 85 84 227
השקעות בקהילה 13 12 15 25
סה"כ ערך כלכלי שחולק 5,606 5,574 5,536 5,802
ערך כלכלי שנותר בידי החברה 119- 61 170 77