נתוני ביצועים – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
נתוני ביצועים – קבוצת שטראוס

נתוני ביצועים

א.נשים

א.נשים יחידת מידה 2017 2018 2019 2020 שינוי בשנת 2020
סה"כ העובדים.ות בסוף השנה # 14,131 14,657 16,281 16,542 1.60%
עובדים.ות בחוזי העסקה קבועים % 99% 99% 99% 99% 0%
נשים בתפקידים ניהוליים (לא כולל ברזיל) % 43% 43% 45.50% 45.40% 0%
סה"כ נשים בכח העבודה % 42% 41% 41% 41% 0%
עובדים.ות חדשים % 30% 32% 25% 21% 20%-
תחלופת עובדים.ות % 23% 23% 25% 21% 20%-
עובדים.ות שקיבלו הערכת ביצועים % 19% 38% 38% 49% 29%
עובדים.ות מאוגדים % 60% 62% 63% 61% 3%-
עובדים.ות מעל גיל 50 % 15% 14% 14% 15.40% 10%

בטיחות

בטיחות יחידת מידה 2017 2018 2019 2020 שינוי
שיעור פציעות % ל-100 עובדים 2.13 2.97 2.88 2.2 23%-
שיעור אובדן ימי עבודה % ל-100 עובדים 61.23 66.46 46.5 38.08 17.4%-
אבדות בנפש # 0 0 0 0 0

סביבה

סביבה יחידת מידה 2017 2018 2019 2020 שינוי
צריכת אנרגיה ישירה ג'יגה ג'אול 1,308,407 1,337,000 1,439,943 1,469,580 2.10%
צריכת אנרגיה עקיפה ג'יגה ג'אול 594,496 629,036 630,652 668,265 6.00%
סה"כ צריכת אנרגיה ג'יגה ג'אול 1,902,903 1,966,036 2,070,594 2,137,845 3.20%
צריכת אנרגיה לטון מוצר ג'יגה ג'אול /טון 3.09 2.96 3.1 3.05 1.7%-
פליטת גזי חממה (מכלול 1) טון CO2e 85,697 84,222 86,402 88,862 2.80%
פליטת גזי חממה (מכלול 2) טון CO2e 66,012 68,143 62,200 65,105 4.70%
סה"כ פליטת גזי חממה טון CO2e 151,709 152,365 148,376 153,967 3.80%
פליטת גזי חממה לטון מוצר טון CO2e /טון 0.252 0.234 0.222 0.219 1.4%-
צריכת מים מ"ק 1,945,363 2,002,620 1,957,605 2,129,296 8.80%
צריכת מים לטון מוצר מ"ק /טון 3.21 3.06 2.94 3.04 3.20%
פסולת למחזור ולשימוש חוזר טון 72,970 76,204 78,985 85,245 7.90%
פסולת להטמנה טון 11,641 10,439 11,075 9,759 11.9%-
סה"כ פסולת טון 89,842 93,144 90,065 95,004 5.50%
פסולת למחזור או לשימוש חוזר % 87% 89% 88% 90% 2.30%
פסולת לטון מוצר טון /טון 0.15 0.14 0.14 0.16 14.90%

• חישוב נתוני העצימות לשנים 2016-2018 עודכן לאור טיוב נתונים בחברה